Aktuelt

Xella Group vil ha opp kvinneandelen

Bildet: Allerede i 2025 er målet at kvinner skal utgjøre minst 25 prosent av ledelsen i Xella Group. Illustrasjonsbilde: Getty Images

Allerede i 2025 er målet at kvinner skal utgjøre minst 25 prosent av ledelsen i Xella Group.

Xella Group står bak byggesystemene Ytong, Multipor, Silka og Hebel. Økt fokus på de personlige og profesjonelle utviklingsmulighetene i konsernet er blant annet redskapene som fremover skal tiltrekke og fastholde flere kvinnelige talenter. 

Tradisjonelt er byggenæringen en mannsdominert verden, og tall fra FAFO viser at andelen kvinner i byggebransjen ligger på 8 prosent. Her er et stort potensiale for mer likestilling. Og det ønsker Xella Group, som står bak byggesystemene Ytong, Multipor, Silka og Hebel, å endre på. 
Konsernet som har over 7.000 ansatte på verdensplan, har satt seg et mål om at minst 25 prosent av de ledende stillingene skal være besatt av kvinner innen 2025. I dag utgjør andelen av kvinnelige ledere i Xella Group 18 prosent. Selv om Xella er på vei i den riktige retningen, så er det fortsatt et godt stykke igjen før de når målet.

– Bygg- og anlegg har typisk vært et «mannefag» og det blir vi nødt til å forandre på hvis vi fortsatt ønsker å tiltrekke og beholde gode medarbeidere. Hele bransjen står med et stort behov for digital transformasjon og grønn utvikling, og her er det behov for alle talenter. Derfor er det viktig å øke mangfoldet og sette fart på likestillingen, sier Fredrik Johansson, CEO i Xella Skandinavia, i en pressemelding.

Målet om flere kvinner på ledelsesnivå er forankret i Xella Groups bærekraftsstrategi, som tar utgangspunkt i FN’s verdensmål som belyser både miljømessige og sosiale, samt forretningsmessige aspekter. Konsernet har i samarbeid med interessenter og rådgivningsselskapet Sustainalytics formulert konkrete mål og initiativer på flere områder. Dette omfatter alt fra CO2-reduksjon og økt gjenbruk til minimering av arbeidsulykker. For eksempel har Xella også mål om 30 prosent CO2-reduksjon innen 2030, sammenlignet med 2019. 
Dette arbeidet har inntil videre resultert i at Sustainalytics utnevnte konsernet som bransjeleder i fjor, når det gjelder opptreden i forhold til FN’s verdensmål. 

– Bærekraft har blitt vårt grunnleggende strategiske fokus, og det omfatter både de miljømessige, sosiale og økonomiske faktorer. Vi hviler ikke på laubærene, og fortsetter med å styrke vår opptreden i forhold til verdensmålene. Samtidig investerer vi i digital tranformasjon, produktinnovasjon og utvikling i tett dialog med våre kunder, sier Fredrik Johansson. 
Blant de sosiale målene som Xella Group har satt seg er å øke kvalifiseringen av medarbeidere med 10 prosent innen 2025, sammenlignet med 2019. Det henger sammen med målet om å øke andelen av kvinnelige ledere, 

– Vi vil styrke fokuset vårt på de personlige og profesjonelle utviklingsmulighetene i konsernet. Både for å beholde de dyktige medarbeiderne som vi allerede har i dag, og for å kunne tiltrekke nye talenter. Det er ingen tvil om at det blir rift om arbeidskraften, og her er ambisjonen vår å tilby en arbeidsplass i verdensklasse. Her skal alle ha muligheten for utvikle seg og utleve sine ambisjoner, sier Johansson avslutningsvis.