Nyheter

VR i byggebransjen – Norconsult og Ntention leder an

Innspilling av Prosjektontoret. (F.v.) Truls Inderberg, leder for VA-divisjonen i Norconsult, Moina Tamuly fra Ntention og Kristoffer Bugge, BIM-strateg i Norconsult. (Foto: Norconsult)

Norconsult har i et par år samarbeidet med oppstartselskapet Ntention om innovativ bruk av Virtual Reality (VR) i byggeprosjekter. Norconsult har allerede sett de positive effektene denne typen arbeidsverktøy har hatt i prosjekteringen av store, komplekse prosjekter.

De fleste kjenner til VR, og mange har også prøvd det. Det er ganske imponerende at man kan ta på seg et par VR-briller og gå inn i en helt annen verden. Men hvordan kan denne teknologien – som kanskje mest brukes i dataspill – anvendes i byggeprosjekter? Og ikke minst; hvordan har det seg at et lite oppstartselskap fra Norge er så langt fremme på dette feltet, at de kontaktes av selveste NASA?

I den nyeste utgaven av Norconsults podcast, Prosjektkontoret, ser vi nærmere på hvordan ny og banebrytende teknologi innen VR gir stor kundeverdi i byggebransjen. Gjester i denne episoden er BIM-strateg i Norconsult, Kristoffer Bugge, leder for VA-divisjonen i Norconsult, Truls Inderberg og Moina Tamuly fra Ntention, som har utviklet samhandlingsplattformen NEXUS.

VR hever kvaliteten på sluttproduktet
Norconsult har tatt i bruk NEXUS i prosjekteringen av nytt vannbehandlingsanlegg for Asker og Bærum Vannverk (ABV). Der er 150 levende fagmodeller integrert i en 3D-modell, og både utbyggere og ikke minst sluttbrukerne, kan gå inn i modellen og se det ferdige produktet virtuelt – lenge før et eneste spadetak er tatt i den virkelige verden.

Gjennom NEXUS kan flere brukere være inne på én gang, og virtuelt gå rundt i modellene. Slik kan de tidlig oppdage ting som må endres på. Dette gir en unik innsikt, noe som både gjør arbeidet mer interessant og som hever kvaliteten på sluttproduktet.

– Forventninger og mål fra kunden er sentralt for å definere et godt prosjekt. De som skal bruke og drifte anlegget, og de som skal bygge og montere med utgangspunkt i den digitale tvillingen, altså en virtuell kopi av et fysisk bygg, er viktige for å bidra til best mulig design. Dette har høy verdi for hele prosjektet. NEXUS gjør at ressurser fra alle ledd i oppdraget; kunde, prosjekterende og leverandører, sammen kan påvirke det som skal prosjekteres, bygges og brukes. Vi bruker NEXUS i dag for at riktige ressurser kan møtes til rett tid i den siste digitale tvillingen for å diskutere, samhandle og legge planer sammen. Dette hjelper oss å nå mål som hever kvaliteten på sluttproduktet, sier Kristoffer Bugge, BIM-strateg i Norconsult.

Fra tradisjonell VR til samhandling
Norconsult har merket en stor interesse blant kundene for det de kaller «tradisjonell VR». Med en plattform som er både mer avansert og lettere tilgjengelig, har kundene tatt dette til seg raskere enn forventet. Ikke bare er møtene og arbeidet mer fokusert og holder høyere kvalitet, men kundene synes også at det er en morsommere måte å jobbe på. I et år preget av avstand, kan prosjektdeltagerne oppleve en virtuell nærhet i plattformen.

– NEXUS hever kvaliteten på prosjektet med en engasjerende, inkluderende og effektivt digital plattform, som knytter kompetanse fra alle disipliner. NEXUS er et VDC- (Virtual Design and Construction) prosessverktøy som avdekker kunders forventninger og behov ved å levere en samarbeidsplattform som gjør alle fagdisipliner tilgjengelige. Det er en brukervennlig løsning som ikke krever teknologikompetanse for å delta i diskusjonen, og som sikrer økt prosjekt- og prosesskvalitet, sier Moina Tamuly, en av grunnleggerne av Ntention

NEXUS leveres i form av en plattform med både PC og VR-løsninger, som kan brukes sammen for et mer engasjerende og inkluderende møte. Feil kan avdekkes raskere av både fag- og driftspersonell, som får større eierskap til prosessen. Systemet kjører på allerede tilgjengelig teknologi, som kan kjøpes over disk hos den lokale elektronikkbutikken. Dette har vært et viktig premiss for nettopp å gjøre teknologien så lett tilgjengelig og sømløs som mulig.

Lenke til podcasten: https://play.acast.com/s/prosjektkontoret/nexus