Nyheter

Vinner Rambøll bærekraftspris

Rambølls Kaisa Stina Tofthagen og Frank Werner Kristiansen fra Bane NOR.

For sekstende gang deler Rambøll ut Bærekraftsprisen. Prisen tildeles internt og til kunden Rambøll og Henning Larsen arbeider sammen med i prosjektet. I år gikk bærekraftsprisen til Bane NOR og Byggeplan Klypen. Prisen tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.

Prosjektet er en del av Follobanen, og er et prosjekt som skal styrke jernbanens konkurransekraft, redusere biltrafikk og styrke bo- og arbeidsområde sør-øst for Oslo.

Klima og miljø hensyntas blant annet gjennom materialvalg og plangrep for å redusere CO2-utslipp. I tillegg bevares all eksisterende natur, som er en del av et viktig, sammenhengende grøntareal i bykjernen. Prosjektteamet har i løsningsforslaget også minimert graving i kulturlag, og gjort alt som kan gjøres for å ta vare på og fremheve kulturminner i Middelalderparken. Sosial bærekraft ivaretas gjennom tilrettelegging for universell utforming, som utjevner forskjeller og inviterer alle til å bruke parken. Prosjektet har levert et godt økonomisk resultat, får svært gode tilbakemeldinger fra kunden, og er et eksempel på at bærekraft er god butikk. 

Avmystifisere bærekraftsarbeidet
– Jeg vil gjerne formidle viktigheten av å avmystifisere det å arbeide med bærekraft. Vi har hatt fokus på at terskelen skal være lav for å diskutere bærekraft, og at det er viktig at ingen føler at de ‘dummer seg ut’ gjennom å foreslå tiltak eller spørre hva andre mener. Vi har også hatt søkelys på å ha en nysgjerrig og lyttende tilnærming til bærekraft, sier prosjektleder Kaisa Stina Tofthagen i Rambøll. Hun er opptatt av å formidle godt samarbeid og kommunikasjon i prosjektorganisasjonen og med kunden, som suksessfaktorer for god gjennomføring av prosjektet.

Fornøyd kunde
Jon Børresen er prosjektleder i Bane Nor, og er ansvarlig for Civil og innføring av Oslo S. Han kan bekrefte det gode kompaniskapet;

– Takket være det gode samarbeidet med Rambøll har vi i fellesskap fått til en fantastisk utvikling av et område som tidligere var preget av tung infrastruktur. Dette vil bli et stort løft for Oslo og denne delen av byen, uttaler Jon Børresen. 

Inviterer til prosjeketdeltakere til felles feiring
Som en del av bærekraftsprisen får prosjektteamet i Byggeplan Klypen 30.000 kroner øremerket en utviklingsreise. I mai neste år planlegger prosjektet å bruke den tildelte pengepremien for å samle alle som er en del av prosjektet for en felles befaring i Middelalderparken med guidet rundtur.

Parken er under bygging og skal stå klar når Oslo feirer at sitt bynavn er 100 år sommeren 2024.