Aktuelt

Vil sikre seg strategisk viktige leverandører

Bildet: Forsvarsbygg har tatt i bruk tegneserier for å få fram sitt budskap om bærekraft i bygningsmassen, fortalte seksjonssjef i Forsvarsbygg, Lena Bratsberg.

Forsvarsbygg kartlegger nå strategisk viktige leverandører både lokalt og nasjonalt for å sikre seg gode og framtidsrettede anskaffelser. Forsvarsbygg la i fjor igjen nærmere 7 milliarder til det private næringsliv og er landets største eiendomsforvalter.

Av Odd Borgestrand

Seksjonssjef rammeavtaler og innkjøp avdeling anskaffelser i Forsvarsbygg, Lena Bratsberg hadde mange spennende oppdrag å by på da hun presenterte Forsvarsbyggs planer for de neste tre årene under den årlige logistikk-konferansen, som denne gang ble gjennomført digitalt med totalt 220 deltakere.

Miljø i anskaffelser

Det er lovfestet at Forsvarsbygg skal ta miljøhensyn i sine anskaffelser. 
– Det gjør vi blant annet ved å hente inn kompetanse fra det private næringsliv, sa Lena Bratsberg.
Det betyr at leverandørene må oppfylle krav til miljøsertifisering. Det blir økende krav til rapportering til miljøhensyn. I større grad enn i dag vil miljøkriterier veie tyngre ved tildeling av oppdrag og i langsiktige avtaler. Miljøfyrtårn er den enkleste terskelen, og foreløpig godt nok for Forsvarsbygg, la hun til.

Innovasjonsprosjekt

Forsvarsbygg ble i fjor tildelt 15 millioner i støtte til gjennomføring av innovasjonspartnerskap fra Innovasjon Norge. Forsvarsbygg har startet prosessen med å utvikle et fleksibelt og mobilt byggekonsept, for å oppnå økt bærekraft og kampkraft i Forsvaret. Bruk av nye typer våpen og materiell, samt økt kriseberedskap, stiller krav til fleksibilitet i bygningsmassen. Dette er grunnlaget for ideen om å utvikle en robust endringskapasitet i fremtidens portefølje for eiendom, bygg- og anlegg.

Større fleksibilitet

– Dagens modulløsninger dekker ikke hele behovsspekteret, og derfor inviterer Forsvarsbygg til gjennom en innovasjonsanskaffelse å utfordre leverandørmarkedet til å løse eksisterende utfordringer med nye metoder. Prosjektene tar i dag for lang tid å gjennomføre fra ide til realisering. Ofte handler det om korte tids-horisonter, understreket Bratsberg. 
– Det som gir størst effekt er å utnytte eksisterende EBA på en god måte. Vi er opptatt av å tenke helhetlig og se vedlikehold som en del av framtidig utvikling. Det er miljø- og klimamessig bedre å vedlikeholde eksisterende bygg enn å bygge nytt, mente hun.

Rammeavtaler

I tillegg til store investeringsprosjekter rundt om i landet skal Forsvarsbygg også fornye eller etablere nye rammeavtaler innen EBA innen en rekke ulike kategorier. Det handler om rådgivning, teknisk entrepriser, drift og vedlikehold, materiell, service og drift, sikring og innleie. Innenfor hver av disse kategoriene utlyses det nå en rekke nye rammeavtaler både lokalt, regionalt og nasjonalt.
Innen drift og vedlikehold er det en rekke rammeavtaler på gang for maskinentreprenører og byggentreprenører. Byggevarer og rørmateriell ønskes det også en ny avtale med etter ferien.
Forsvarsbygg inngår i disse dager ni ny service- og driftsavtaler innenfor alt fra legionellakontroll til kontroll av brann-anlegg, oljetanker, varmepumper og renseanlegg. 

Innen rådgivningstjenester skal flere avtaler på plass. Overvåking av vannkvalitet, rådgivende ingeniør innen miljø, tilstandsanalyser på flyplassdekker, uavhengig kontroll, og sammensatte tjenester ble nevnt i Bratsbergs presentasjon. 

Dynamiske avtaler

Forsvarsbygg har også dynamiske innkjøpsordninger som strekker seg over flere år. 
– Innkjøpsordning for byggeledelse, prosjektledelse og administrativ bistand i tillegg til håndtering av forurensede masser er blant avtalene som skal inngås. Dette er landsdekkende innkjøpsordninger som nå er åpen for kvalifisering, og man må ikke være landsdekkende operatør for å melde sin interesse, sa Bratsberg.

Alle pågående konkurranser ligger ute på Forsvarsbygg sine nettsider.