Aktuelt

Vil renovere middelalderkirker

Bildet: Sørby kirke (t.v.) og Hesby kirke i Stavanger kommune, skal nå få sårt tiltrengt mur-rehabilitering

AKTUELLE PROSJEKTER: Stavanger kommune inviterer til konkurranse for murarbeider på Sørbø og Hesby kirke.

Av Bjørn Laberg

Dette er to mellomstore middelalderske steinkirker på hhv. Rennesøy og Finnøy nord for Stavanger by. Sørbø er en romansk kirke fra 1100-tallet, med kor, skip og tårnfot. Hesby kirke er gotisk, med kor og skip bygd på 1200-tallet. Kirkene er fredet iht. Kulturminneloven.

Mens man på Sørbø siden ca. 2000 har fjernet sementen og påført ulike typer kalk, med variabelt og dels dårlig resultat, har Hesby fortsatt både harde sementfuger, sementslemming og akrylmaling, på alle bygningsdeler, både ute og inne. Målet med restaureringene er at begge kirkene nå skal få god kalk i fuger og til puss/slemming og hvitting, slik at forvitring begrenses og kirkene blir enklere å jevnlig vedlikeholde i fremtiden.

Overordnet skal kirkene etter restaurering, i henhold til kunnskap om praksis i middelalderen, fremstå med meddratte («utklinte») kalkfuger, kalkslemming og kalkhvitting ute, og kalkfuger, kalkpuss, slemming og hvitting inne.

Murarbeidene skal utføres med tradisjonelle håndverksteknikker, det skal brukes navngitte personer til gjennomføring av kontrakten. Prosjektet gjennomføres med delte, byggherrestyrte entrepriser.

Begge kirkene har vært gjenstand for omfattende restaureringsarbeider siden siste halvdel av 1800-tallet med varierende bruk av nyere materialtyper. Begge kirkene har vært restaurert med harde sementmørtler og tette sementslemminger, samt akrylmaling (sistnevnte på Hesby), noe som har gitt alvorlige fukt og forvitringsproblemer.

Tilbudsfrist: 16. juli 2021

Tiltakshaver: Stavanger kommune

Verdi: cirka 20 millioner kroner

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.