Nytt om navn

Vil øke informasjonsflyten i byggeprosjekter

Bildet: Magnus Nilsen, CEO i Sparkel

Manglende kontroll på mengder, kostnader og miljøfotavtrykk i byggeprosjekter er et av utfordringene Sparkel ønsker å løse, nå blir de medlem av buildingSMART Norge for å øke samarbeidet i bransjen.

– Vi er veldig glade for å få med oss Sparkel inn i nettverket, de løser et reelt problem hvor potensialet for å øke informasjonsflyten i prosjekter er stor, sier Alessia Bellini, Fagnettverk- og bærekraftsjef i buildingSMART Norge i en pressemelding.

Sparkel utvikler neste generasjons data-drevne plattform for ressursstyring i byggeprosjekter. Sparkel tar på seg å løse entreprenørenes utfordringer knyttet til manglende kontroll på mengder, kostnader og miljøfotavtrykk i byggeprosjekter ved å knytte det prosjekterte materialet tett opp til kalkylen og prosjektgjennomføringen.

– Mengder blir automatisk generert fra BIM-modellene og informasjon om prosjektets ressurser forblir organisert og strukturert i plattformen, som da kan benyttes til analyse om kostnader, miljøfotavtrykk og avfall, forteller Magnus Nilsen, CEO i Sparkel.

-Sparkel ble med i buildingSMART fordi vi har sett hvor viktig rolle de har spilt for standardisering og innovasjon i byggenæringen allerede, og fordi vi tror vi kan bidra positivt til den videre utviklingen gjennom deres samarbeidsmodell, sier Nilsen.