Aktuelt

Vil gjøre grunnudersøkelser billigere

Bildet: Grunnlegger av The Coring Company, Frida Vonstad. Foto: TCC

Den Mo i Rana-baserte teknologibedriften The Coring Company lanserer nå sitt nye software Sample Control System (SCS). Med denne softwaren vil bransjen få et kraftig verktøy for å redusere kostnadene ved grunnundersøkelser.

Grunnlegger av The Coring Company, Frida Vonstad, har en doktorgrad i geoteknikk fra University College London (UCL) og har brukt sin erfaring fra operativt feltarbeid til å utvikle SCS.

– Det var forbausende å se hvor mye tid som ble brukt på venting og logistikk, men også alarmerende hvor liten utnyttelse av data det var på tvers av fagområdene. Jeg så umiddelbart at det måtte finnes en bedre måte å gjøre dette på, og The Coring Company presenterer nå en digital løsning for bransjen som kan redusere både risiko, tid og kostnader for kunder og byggefirmaer, sier Frida Vonstad, administrerende direktør i The Coring Company.

– Priser for utbygging øker over hele verden, og påvirkes av økt rentenivå, økte lønnskostnader, økte drivstoffpriser og økte materialkostnader. TCC tilbyr en løsning som kan redusere kostnadene ved grunnundersøkelser som vil kunne motvirke det økte kostnadsbildet, og samtidig gi redusert utslipp av CO2 som vil bidra til FNs bærekraftsmål. Ved å tilby en AI-løsning med enkel tilgang til data og interdisiplinære analyser, kan vi gi kundene våre innefor entreprenørbransjen et konkurransefortrinn, mener Vonstad.

Bildet: Frida Vonstad sammen med Trond Harry Hansen, daglig leder i MBA Entrprenør AS i Mo i Rana. Foto: TCC

Om produktet:

• SCS er en SaaS løsning som adresserer hele verdikjeden i forbindelse med grunnundersøkelser. Her kan prosjekter planlegges i en digital kartløsning, og prosjektinformasjon knyttet til framdrift, risiko og økonomi samles på ett sted. Registrering av data i felt skjer via mobil eller nettbrett i en egen app.

• Laboratorieordre og -resultater leveres direkte inn i applikasjonen, og The Coring Company sin impact analyse indikerer risiko innefor både geoteknisk, geologisk, geokjemisk og arkeologiske områder basert på færre prøvetakinger.

• Dette vil kunne gi en lavere risiko i prosjektene og en lavere kostnad ved utbyggingsprosjekter. SCS tilbyr også en rekke rapporteringsmuligheter og en ny måte å visualisere borehullsdata på.

Om The Coring Company (TCC)

• TCC utvikler løsninger som gir en optimalisering og digitalisering av prosedyrer som brukes i feltarbeid innefor bygg-, anlegg og gruvedrift. Med data fra borerigger, prøver og industriell erfaring kan man gi en mye mer detaljert analyse med reduserte prøvematerialer.

• TCC vil tilby tjenester innenfor Softeware (SaaS), AI, maskinvare, prøveanalyse og robotikk. TCC sin ambisjon er å være en total-leverandør og skape kostnads- og tidseffektive løsninger som reduserer CO2-utslippene i tungindustrien – ved hjelp av banebrytende programvare,

• Sample Control System (SCS). SCS lanseres nå for Bygg- og Anleggsbransjen, og vil bli lansert for gruveindustrien høsten 2022. Andre tjenester er under utvikling, inkludert Deep-Sea Mining, Agriculture og Space Mining.