Aktuelt

Vil flytte skuespiller-utdanningen til Levanger

Slik kan en teatersal innpasses på campus Røstad i Levanger.

Nord universitet har planer om å flytte skuespillerutdanningen til campus Røstad i Levanger. Nå har Statsbygg fått i oppdrag å utarbeide et forprosjekt som ser på mulighetene og kostnadene ved en slik flytting.

Skuespillerutdanningen holder i dag til på Tindve i Verdal, i leide lokaler. Leiekontrakten der utløper i august 2023.

I 2018/2019 laget Statsbygg en mulighetsstudie om samlokalisering av skuespillerutdanningen på campus Røstad i Levanger. Som et resultat av dette arbeidet har nå Nord universitet bedt Statsbygg om å gå videre med planene og utarbeide et forprosjekt.

– Forprosjektet skal innpasse lokalbehovet til linjen for Teaterproduksjon og skuespillerfag ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, sier prosjektleder Frode Vik Bredesen i Statsbygg:

– Vi skal også levere et estimat for investeringskostnad og husleie for et eventuelt byggeprosjekt. Det vil også gjennomføres en usikkerhetsanalyse i forbindelse med kostnadsestimeringen.

Slik kan publikumsplassene bli.

Kartlegging og vurdering av ny bruk i eksisterende bygningsmasse på campus og vurdering av behov for nybygg er en vesentlig del av oppdraget.

Nord universitet ønsker en arealeffektiv løsning der mulighet for sambruk av arealer og funksjoner på campus skal vurderes. For eksempel har universitetet i dag musikk- og scenografiutdanning, der sambruk av rom og allerede etablerte funksjoner kan ha et potensiale.

Skuespillerutdanningen vil ha behov for teatersal, scene, prøvesaler, arbeidsrom, backstage-område, scenografi, omkledningsrom og forbindelsesrom. Dette er tenkt løst i et nybygg over to plan, og ved at to eksisterende bygg ombygges.