Nyheter

Vil bygge verdens mest bærekraftige edge-datasenter

Patrik Hagelin, Chief Commercial Officer i Green Edge Compute, foran bedriftens kontorer som ligger på Rosenholm Campus. Dette er det gamle IBM hovedkontoret som har huset datasenter og skapt teknologi i mange år.

Det norske firmaet Green Edge Compute har utviklet et nytt bærekraftig datasenterkonsept som bringer grønn og miljøvennlig datakraft og serverkapasitet så nærme brukeren som mulig.

Et stadig økende behov for regnekraft har gjort datasentre til en raskt voksende industri. I dag finnes det over åtte millioner datasentre globalt, som lar oss realisere de mange teknologiske godene vi nyter godt av i hverdagen. Enten det er snakk om strømmetjenester, smarte byer, nettbanktjenester eller utvinning av kryptovaluta, så er det datasentrene som gir oss serverkapasiteten og regnekraften som muliggjør det moderne, digitale livet.

Nært sluttbrukeren
I dag tar de fleste av disse datasentrene form som store anlegg lokalisert godt utenfor allfarvei. Men med fremveksten av teknologier som «tingenes internett» og 5G vil det bli behov for flere små datasentre, såkalte edge-datasentre, lokalisert nært eller i byene. Slike datasentre prosesserer data og tjenester så nært sluttbrukeren som mulig for å redusere overføringsforsinkelser og forbedre brukeropplevelser. For å imøtekomme fremtidens teknologibehov er Green Edge Compute i ferd med å utvikle urbane, kompakte og bærekraftige datasentre for å levere grønn datakraft og lagring der folk bor og jobber. 

– Ved å plassere datasentrene våre i urbane områder kan vi tilby både privatpersoner, bedrifter og smarte byer kostnadseffektive tjenester med lite overføringsforsinkelser, kraftig beregningskraft og – ikke minst – grønn datakraft, forteller Patrik Hagelin, Chief Commercial Officer i Green Edge Compute, i en pressemelding.

Betydelig miljøproblem
Bærekraft og det grønne skiftet står nemlig høyt på agendaen til Green Edge Compute.

– Den globale datasenterindustrien har blitt en av de største miljøsynderne. Det økende behovet for regnekraft og serverkapasitet er i ferd med å bli et betydelig miljøproblem på grunn av det enorme energiforbruket og mangelen på fornybar energi i mange av dagens, tradisjonelle datasentre, forteller Hagelin.

På verdensbasis tar datasenterindustrien opp enormt med plass og avgir et samlet karbonavtrykk som tilsvarer hele den globale luftfartsindustrien. Tidligere prediksjoner estimerer energiforbruket til datasenterindustrien vil utgjøre 3,2 prosent av det totale globale karbonutslippet innen 2025 og så mye som 14 prosent i 2040.

Karbonnegativitet
Forurensningsproblemene er ikke ukjente for datasenterindustrien, og bærekraft står høyt på agendaen til de fleste internasjonale og norske aktører som eier og drifter datasentre i Norge. Vi har både internasjonale aktører som Microsoft, som har mål om karbonnegativitet innen 2030, så vel som sterke «colocation»-aktører med høyt fokus på bærekraft.

– Vi har en sunn datasenternæring i Norge i dag, men vi har foreløpig få edge-datasentre. Med fremveksten av «tingenes internett» og 5G vil det bli behov for flere slike små, urbane datasentre, som samspiller med det øvrige økosystemet. Det er viktig at de da er så bærekraftige som mulig fra dag én, når det gjelder byggematerialer, kraftforbruk og annet utstyr og til slutt gjenbruk av både utstyr og av varmen som produseres, forteller Benedicte Fasmer Waaler, spesialrådgiver i Innovasjon Norge.

Tøye den grønne strikken
Green Edge Compute har som mål å imøtekomme dette behovet og bli en viktig brikke i det norske økosystemet for datasentre både i Norge og internasjonalt. De tar sikte på å bygge grønne datasentre i byer, hvor man bruker effektiv kjøleteknologi som legger til rette for en god utnyttelse av overskuddsvarmen og som samlet sett gir svært effektiv energiutnyttelse.

– I Norden spesielt gjøres det allerede mye for å levere grønne tjenester, og vi ønsker å være et positivt tilskudd til en allerede sterk datasenterindustri i Norge. Vi vil se hvor langt vi kan tøye den grønne strikken med dagens tilgjengelige teknologi for å oppnå enda høyere energiutnyttelse, gi enda mer overskuddsenergi og bidra til at bransjen blir enda mer bærekraftig. Vi ser at det både er teknisk mulig og kostnadsbesparende å tenke bærekraft fra start til slutt. Mindre arealer, lavere strømforbruk og høyere utnyttelse av energi sparer kostnader og gir et mer bærekraftig produkt, sier Haglin.

Viktige oppdateringer
For å realisere de grønne edge-datasentrene, tar Green Edge Compute utgangspunkt i den tradisjonelle datasentermodellen, men gjør noen viktige oppdateringer, forteller Hagelin. 

– Vi sikrer at datasentrene kun benytter fornybar energi, reduserer størrelsen på datasentrene, bytter ut luftkjøling med vannkjøling og gjenbruker mesteparten av den energien som genereres. Ved å utnytte vannkjøling, kan de nye datasentrene til Green Edge Compute redusere energiforbruket på serverkjøling med opptil 90 prosent og redusere det totale energiforbruket opptil 40 prosent. I tillegg gir vannkjøling av servere og annet utstyr istedenfor luftkjøling en rekke andre fordeler, påpeker Hagelin. 

– Når en benytter vannkjøling i datasentre, genererer man varmtvann som avfallsprodukt. Dette varmtvannet kan vi levere direkte til fjernvarmeanlegget som et bærekraftig oppvarmingsprodukt. Opptil 90 prosent av energien kan omgjøres til varme.

– Samtidig kan vannkjøling gi opptil 90 prosent mer effektiv bruk av areal enn om vi hadde benyttet luftkjøling. Dette gjør det lettere å utnytte eksisterende bygningsmasse for å etablere datasentrene i byene.

Nytt miljøvennlig datasenter i Trondheim
Norges teknologihovedstad, Trondheim, ser mulighetene i det nye, grønne datasenterkonseptet til Green Edge Compute. Gjennom det EU-finansierte smartby-prosjektet +CityxChange skal Trondheim redusere energibruken sin og øke den lokale kraftproduksjonen. Sammen med Statkraft Varme, Trondheim kommune, Sintef og NTNU, etablerer Green Edge Compute nå sitt første datasenter på Sluppen i Trondheim.

– Samarbeidsavtalen med Green Edge Compute for å etablere et nytt, grønt datasenter på Sluppen er et av de spennende prosjektene i Trondheim. Denne avtalen vil bidra til å posisjonere Trondheim som en europeisk foregangsby innen det grønne skiftet, forteller Kristian Dahlberg, kommunaldirektør i Trondheim kommune.

Tiltrekke nye aktører
Sluppen er et av Trondheims store transformasjonsområder. Det skal utvikles en ny bærekraftig nullutslippsbydel med bedrifter, offentlige bygninger og bosteder. En ny skole og et helse- og velferdssenter vil bli bygd sammen med et stort antall nye boliger. Sluppen vil være testområdet både for elektriske og termiske løsninger.

– Denne typen samarbeid gir muligheter for Trondheim på flere fronter. Det vil bidra til å skape flere arbeidsplasser, tiltrekke nye aktører som bidrar til leieinntekter for eiendomsbesitter og stimulere byens forsknings- og utviklingsmiljøer. Ikke minst vil et slikt datasenter skape muligheter som private næringsaktører kan dra nytte av på sikt, fortsetter Dahlberg.

Treffer de store trendene
Datasenterkonseptet til Green Edge Compute får også ros av Innovasjon Norge. Waaler er entusiastisk på vegne av den innovative tilnærmingen til datasenterutvikling.

– Green Edge Compute går tre globale trender i møte. For det første fokuserer de på bærekraft gjennom hele verdikjeden, ikke bare på fornybar energi og energieffektivitet, men også på å utnytte den varmen som datasentrene genererer. For det andre tilrettelegger de for Edge Computing, fordi noen applikasjoner krever at man bringer regnekraft og serverkapasitet nærmere brukeren. Fremover vil vi se flere slike små datasentre i byen, i tillegg til større datasentre utenfor bykjernen og ute i distriktene, nærmere kraftkilden. For det tredje har de en økosystemtankegang. De forstår at de må ha gode partnere innenfor IT, energi, bygg og lignende, slik at datasenteret fungerer godt i en sirkulærøkonomisk helhet.

Lokale samarbeid, globale ambisjoner
Datasenteret i Trondheim er bare starten. I løpet av de neste årene skal Green Edge Compute ta med seg datasenterløsningen sin til andre norske byer, før blikket vendes mot utlandet.

– Vi har globale ambisjoner. Hvis konseptet fungerer i Norge, så fungerer det også andre steder, forteller Hagelin.