Aktuelt

– Vi vet rett og slett ikke om vi har nok jobb til alle folka våre fremover

I et krevende og avventende marked leverer Moelven et tilfredsstillende resultat i tredje kvartal, men marginene er betydelig redusert.

Konsernet omsatte for NOK 2774 millioner i tredje kvartal. Det er en nedgang på NOK 342 millioner sammenlignet med tilsvarende periode i 2022. Driftsresultatet i tredje kvartal endte på NOK 14 millioner mot NOK 229 millioner i tredje kvartal i fjor. 

– Sett i lys av den krevende markedssituasjonen vi står i, så er resultatet tilfredsstillende. Men i det store og hele er ikke dette noe vi er fornøyde med. For å kunne fortsette å utvikle treindustrien på den måten vi ønsker, er vi avhengig av en bedre driftsmargin, sier konsernsjef Morten Kristiansen. 

Han forteller at Moelven opplever tøffe tider nå. 

– De økte kostnadene i samfunnet gir en lavere fortjeneste på produktene våre, som igjen gjør det vanskelig å tjene penger. Vi vet ikke hvor lenge det vil vare, sier Kristiansen. 

Brems i proffmarkedet 

Selskapene i Byggsystem-divisjonen, som produserer limtre, byggmoduler og kontorinnredninger, opplevde god aktivitet innen bygg, anlegg og infrastruktur, samt andre mindre prosjekter dette kvartalet. De har likevel måttet ta konsekvensene av de usikre framtidsutsiktene. 

– Vi hadde med oss store prosjekter inn i lavkonjunkturen, men etter hvert som de ferdigstilles og færre nye prosjekter settes i gang, har det spist av ordrereserven vår, sier konsernsjefen. 

I tredje kvartal var det proffmarkedet i Skandinavia som gikk mest tilbake, som følge av at det settes i gang færre nye byggeprosjekter. Usikkerheten rundt den videre økonomiske utviklingen har ført til at konsernet i høst måtte varsle 87 medarbeidere i Moelven Byggmodul AB og 25 medarbeidere i Moelven Töreboda AB om oppsigelse. 

– Det er vondt å måtte gi en sånn beskjed til dyktige medarbeidere, men vi vet rett og slett ikke om vi har nok jobb til alle folka våre fremover, sier Kristiansen.  

På de internasjonale eksportmarkedene var etterspørselen etter sagede trevarer tilfredsstillende, men fallende i kvartalet. Det samme gjelder for rehabiliterings-, ombyggings- og tilbyggsmarkedet. 

Ruster seg for framtida 

Til tross for de tøffe tidene, har konsernsjefen tro på at framtida for trevarer er lys. 

– Akkurat nå er det en brems i markedet, men før eller senere kommer det til å snu. Det store usikkerhetsmomentet er når det skjer. Vi er overbevist om at våre klimasmarte produkter og tjenester vil bli viktigere enn noen gang framover, sier Kristiansen. 

Han forteller at Moelven bruker tida i lavkonjunkturen på å ruste seg for framtida. 

– Vi har en økonomisk situasjon i bunn som setter oss i stand til å gjennomføre de store investeringsprosjektene i Norge og Sverige som vi har besluttet. Når markedet snur, står vi klare for å bygge en bærekraftig framtid i tre, sier konsernsjefen. 

Les kvartalsrapporten for Q3 2023 her (PDF)

logo
Bjørn Laberg