Bransjekommentar

– Vi tror usikkerhet og utsettelser også vil prege prosjektmarkedet for neste år

Illustrasjonsbilde: Getty Images

Prosjektdatabasen Byggfakta SMART registrerer om lag 12000 igangsettelser i et normalår. I 2022 så vi en nedgang i prosjektstartene, noe usikkerheten i markedet må ta sin del av skylden for. Vi tror derfor usikkerhet og utsettelser også vil prege prosjektmarkedet for neste år.

Av Pål Engeseth

For «normalårene» 2018 og 2019 ble det igangsatt cirka 4500 nybygg og 8500 rehabiliteringsprosjekter. 2020 og 2021 var det en prosjektnedgang knyttet til pandemien. I år har utsettelsene vært knyttet til høyere priser på byggevarer til prosjektene, usikkerhet rundt situasjonen i Ukraina, samt de rekordhøye strømprisene Norge og Europa for øvrig opplever. Dette fører til at mer enn halvparten av de planlagte prosjektene flyttes eller utsettes. Både en eller flere ganger. For boligprosjektene blir nå nær 70 prosent av prosjektene flyttet eller utsatt.

Forventninger til 2023

Byggfakta publiserte nylig rapporten «Slik blir 2023», som kan lastes ned fra våre nettsider. For 2023 er det nå planlagt igangsettelser for totalt 9582 prosjekter, til en samlet verdi på 1 327 milliarder kroner, men vi vet at det vil komme til flere prosjekter nå i slutten av året og i løpet av 2023 vil det komme til ytterligere. Samtidig skyves en del av prosjektene som er planlagt igangsatt i 2023, frem i tid.
Grafen «Predicted» viser hva vi, ut fra erfaring, forventer å bli flyttet fra 2023 til 2022. Denne summen er synkende og nede i 7,5 milliarder kroner. Under vises hva som forventes flyttet frem fra i år til 2023 per 22 november 2022, (164 milliarder). Hele summen, (985 milliarder) er det vi forventer kommer til å bli flyttet fra 2023 til lengere frem i tid. Erfaringsmessig er det svært lite av prosjektene som har blitt helt terminert.

De største prosjektene