Aktuelt

– Vi sliter med useriøse aktører

– Det er urovekkende at mindre norske entreprenører og leverandører bestiller dører, lås og beslag fra utlandet uten at de er tilpasset norske forhold, sier låsesmedmester Roy K. Aspelund i Lås og Nøkkel AS. Foto: Trond Schieldrop

– I Oslo har useriøse aktører latt polske, estiske og baltiske firmaer drive med vaktutrykning og reklamerer med sine låsesmedtjenester, sier låsesmedmester Roy K. Aspelund i Lås og Nøkkel AS på Majorstuen i Oslo.

Av Trond Schieldrop

– Gjennom bransjeforeningen Norske Låsesmeder jobbes det aktivt med å få bukt med slike elementer, sier Aspelund til Byggfakta.

Han mener at det er også urovekkende at mindre norske entreprenører og leverandører bestiller dører, lås og beslag fra utlandet uten at de er tilpasset norske forhold.

– Europa har helt andre standarder på lås og beslag enn det vi har i Norge. Flere kjøper dører, lås og beslag som ikke er tilpasset norske forhold. Når sluttbrukere trenger ekstrautstyr oppstår det problemer fordi de ikke lar seg tilpasse, sier Aspelund.

– Vær kritisk
Han oppfordrer derfor brukere om å være kritisk i valg av dører og beslag.

– Som låsesmedmester opplever jeg at utenlandske dører og beslag kan påføre oss betydelig merarbeid. Vi må søke på google eller andre søkemotorer for å se om det lar seg gjøre å kjøpe ekstrautstyr på nett eller skaffe det på andre måter. Å bygge om døra til norsk standard kan påføre kunden store ombyggingskostnader eller i verste fall medføre at de må kjøpe ny som tilfredsstiller norsk standard. Mange av disse dørene har egne brannspesifikasjoner og en typegodkjenning som ikke lar seg modifisere i etterkant. I slike tilfeller er det umulig å gjøre tilpasninger. Da må det kjøpes ny dør, sier han.

Billige kan bli kostbart
Aspelund forteller om en kunde på Frogner som kjøpt en ny og fin eikedør fra utlandet.

– I Norge hadde tilsvarende dør kostet 150 000 kroner mens den i utlandet kostet halvparten. Jeg gjorde en befaring av døra og slo fast at den dagen det skjer noe med låskassa, sylinderen eller det elektriske sluttstykket, vil ikke vi påta utbedringsarbeidet.

– Sluttkunden er ikke klar over hvilke fallgruver de kan ramle ned i. Mange kontakter entreprenører, snekkere eller tømrerfirmaer som ikke har peiling på lås og beslag. De bestiller kun en dør. For å unngå å havne i fellen, bør entreprenører og andre utførende rådføre seg med en låsesmed før de bestiller døra. Han kan beskrive hva som må være i dørene slik at de passer til norske forhold.

TEK17 og Norsk Standard
Når noen kunder har bestilt dører fra utlandet har vi i noen tilfeller sendt med en eske med lås og beslag til europeiske dørfabrikanter slik at de kan frese og sette dem inn. I de fleste tilfeller har de ikke freseverktøy eller maler som skandinaviske og norske dørprodusenter benytter.

– Når det gjelder store norske entreprenører sender de underlagsmateriell til utførende ledd, som beskriver lås og beslag til eiendommer i henhold til TEK17 og Norsk Standard. Det er imidlertid ikke alt som bygges og rehabiliteres i henhold til standarden. Derfor er det viktig å bruke fagmenn og låsesmeder som har årelang erfaring med sine håndverkutførelser, understreker han.

Bruk FG-godkjente installatører
– Vår bransjeforening jobber aktivt med å styrke låsesmedefaget og synliggjøre det overfor markedet. Foreningen jobber tett sammen med forsikringsselskapene, Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) og Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemd. Som medlemmer av Norske Låsesmeders forening, er vi FG-godkjente installatører. Det er et ønske at alle entreprenører, utbyggere og gårdsforvaltere bruker FG-godkjente installatører, sier Aspelund.

– Dessverre er det altfor få sluttkunder som gjør det. I Oslo har vi noen useriøse aktører som kaller seg låsesmeder og som utfører slett håndverksarbeid. Vår bransjeforening har grepet fatt i dette. Låsesmeder er ikke regulert og godkjent i offentlig lovverk, slik elektrikere er. Derfor kan slike hendelser oppstå.

Må ha en plettfri vandel
– Sluttkunder unngår problemer med useriøse aktører dersom de benytter en låsesmed som er medlem av bransjeforeningen Norske Låsesmeder. Kravet til alle ansatte i slike bedrifter, er at de må ha en uttømmende politiattest/vandel. En uttømmende politiattest går helt tilbake til barndommen i motsetning til en vanlig politiattest som ikke er like uttømmende. En slik attest er strengt konfidensiell og vises kun til arbeidsgiver ved ansettelse i en medlemsbedrift i Foreningen Norske Låsesmeder, sier Aspelund.

Unngå useriøse aktører
Aspelund kan fortelle at det fortsatt er låsesmedbedrifter som ikke er medlemmer av bransjeforeningen.

– Da vet man ikke hvordan sluttresultatet blir. I Oslo har noen useriøse aktører latt polske, estiske og baltiske firmaer drive med vaktutrykning og reklamerer med sine låsesmedtjenester. Låser noen seg ute kommer de og «brekker opp» dørene. De utfører et slett håndarbeid, krever penger for halvferdig oppdrag, og lover å komme tilbake for å sluttføre jobben. Men ingen av dem kommer tilbake. Vi har fått telefoner fra oppgitte kunder som sier at firmaet ba dem ringe oss for å be oss å rydde opp. Men, vi har ingen kjennskap til slike useriøse arbeidsoppdrag, sier Aspelund til slutt.

Låsesmedfaget i dag er underlagt elektrofagene. Elever må ta elektrofaglinje på videregående for å fullføre låsesmedfaget og er et fireårig utdanningsløp