Aktuelle prosjekter

– Vi er konkurransedyktige også på mindre prosjekter

I begynnelsen av juni overleverte A Bygg Entreprenør utvidelsen av Nille sitt hovedlager på Vestby. Prosjektet er A Byggs første for Storebrand Eiendomsfond Norge.

For Storebrand Eiendomsfond Norge har A Bygg gjennomført en utvidelse av Nille sitt hovedlager på Vestby. Prosjektet omfatter etablering av to mesaninetasjer på til sammen 2.000 kvadratmeter, og ble gjennomført mens bygget var i full drift.

Konkurransedyktig også på mindre prosjekter

Prosjektet skiller seg fra de mange større prosjektene A Bygg har gjennomført de siste årene. Morten Raugstad, administrerende direktør i A Bygg, mener mange har et for snevert syn på hva A Bygg leverer.

– Mange tror at A Bygg kun jobber med de største prosjektene, men dette prosjektet viser at vi også er konkurransedyktige på mindre prosjekter. I våre øyne er det ingen motsetning mellom de to. Det er langt på vei den samme prosessen, med vår metode i sentrum, og med det samme fokuset på optimalisering, effektivisering og rasjonell bygging.

Gjennomført med full drift i bygget

Utvidelsen av Nille sitt hovedlager ble gjennomført med full i drift i bygget, forteller Raugstad.

– Av både praktiske og økonomiske grunner kan det i enkelte prosjekter være ønskelig eller nødvendig å holde driften i gang i byggeperioden. Dette er vi vant til. Med grundig planlegging er det fullt mulig å gjennomføre nokså omfattende ombygginger uten at det går utover driften. Denne utvidelsen er et bevis på det.

Prosjektet ble overlevert 4. juni.

Fakta:

Byggherre: Storebrand Eiendomsfond Norge

Areal: 2.000

Prosjekttype: Lager

Adresse: Vestby

Entreprise: Totalentreprise

logo
Bjørn Laberg