Nyheter

– Vi anbefaler energikartlegging

Bildet: Würth Norge sitt hovedkontor har fått 810 solcellepaneler på taket.

Würth Norge har installert et massivt solcelleanlegg på sitt hovedkontor i Nittedal. Prosjektet har resultert i 810 paneler med 455 watt per stykk.

Samlet resulterer det i at Würth kan være egenforsynte med 10-30 % av bedriftens årlige energibruk. Under ideelle forutsetninger betyr det opp mot 320 000 kWh per år. Dette tilsvarer strømforbruket til rundt 20 norske husholdninger per år.

Økonomisk fordel

– Motivasjonen er først og fremst ambisjonen om å øke andelen ren fornybar selvforsynt energi, og samtidig redusere vårt behov for å belaste energinettet i forbindelse med vår drift. Videre er det jo også en økonomisk fordel å produsere selvforsynt energi, forteller Christopher Granung, HMS- og Bærekraftssjef i Würth Norge AS.

Granung anbefaler andre virksomheter å starte med å gjennomføre en energikartlegging.

– Vi anbefaler andre virksomheter å gjennomføre en energikartlegging med tilhørende energispareprosjekt. Gjennom blant annet nytt SD-anlegg og nye ventilasjonsaggregater, har vi redusert vårt forbruk med over 1.000.000 kWh per år siden 2018, sier han.

En naturlig vei videre

– Dette er første trinn, men vi har planer om videre utvidelser når vi har høstet erfaring fra en periode med drift, forteller Stein Inge Viset, logistikksjef i Würth Norge.

– Vi har fremdeles store takarealer tilgjengelig for fremtidig utvidelse.

Würth har hatt fokus på energiredusjon i flere år, og det største tiltaket så langt har vært et prosjekt i samarbeid med Caverion AS. Bygningsmassen på rundt 26 000 kvadratmeter hadde i 2018 et årlig forbruk på til sammen 4,2 GWh, og etter en rekke tiltak har har Würth senket sitt årlige strømforbruk med over 1 000 000 kWt per år sammenlignet med 2018.

– Den viktigste årsaken til den store energibesparelsen, er de nye ventilasjons-aggregatene på lageret, kombinert med nytt SD-anlegg (sentral driftsstyring) og etablering av et energioppfølgingssystem, forteller Viset.

– Takket være de nye ventilasjonsaggregatene er temperaturen og inneklimaet mer stabilt enn tidligere. Solcellepanelene er et naturlig steg videre i dette prosjektet som gjør avtrykket vårt mindre, avslutter han.

Bildet: Fra venstre: Driftsansvarlig bygg og eiendom i Würth Norge, Geir Eriksen, administrerende direktør Svein Oftedal og HMS og bærekraftsjef Christopher Granung.