Nyheter

Verdens mest bærekraftige bygg åpner i Trondheim

LINK Arkitektur står for arkitektur, landskapsarkitektur og arbeidsplassutforming, i tillegg til å ha ansvar for klimaregnskapet og energikonseptet i forprosjektet. Foto: LINK Arkitektur.

4. mars åpner Forskningsministeren ZEB-laboratoriet i Trondheim – det mest bærekraftige bygget i verden med dokumentert klimaregnskap. Nullutslippslaboratoriet er skapt av NTNU og SINTEF i samarbeid med Veidekke og LINK arkitektur.

ZEB står for Zero Emission Buildings, eller nullutslippsbygg. ZEB-laboratoriet har høyspesialisert forskningsutstyr og undervisningslokaler hvor NTNU og SINTEF skal teste ut ny nullutslippsteknologi. Bygget blir verdens første nullutslippsbygg med dokumentert klimaregnskap som viser totalt Co2-utslipp med tilsvarende kompensasjon av energiproduksjonen. Dette er et banebrytende prosjekt i verdenssammenheng som vil sette en ny standard for morgendagens bygg.

Prosjektet bidrar til å redusere klimagassutslipp gjennom bærekraftig bygg- og områdeutvikling. Bygget er også et unikt eksempel på hvordan vi kan energieffektivisere bygg og frigjøre energi til annen bruk, samt klimatilpasse bygninger og infrastruktur samtidig som vi former gode bygninger med godt innemiljø for befolkningen.

LINK Arkitektur står for arkitektur, landskapsarkitektur og arbeidsplassutforming, i tillegg til å ha ansvar for klimaregnskapet og energikonseptet i forprosjektet. Videre har LINK bidratt med forslag til design av byggets fremtidsrettete ventilasjonsprinsipper.

Et internasjonalt forbilde
I sin omtale om ZEB-laboratoriet sier Norges Forskningsråd at "laboratoriet gir Norge en unik posisjon i Europa." Bygget er moderne og innovativt, og et godt eksempel på samskaping mellom FoU-miljøer, offentlige aktører og ledende entreprenører.

Nullutslippsbygg og klimapositive løsninger er sentralt for å møte nullutslippssamfunnet og bidra til det grønne skiftet. I tillegg til å være et unikt laboratorium i verdenssammenheng, er ZEB-laboratoriet også en del av en fremtidig NTNU-campus i Trondheim, der Statsbygg er en viktig medspiller.

ZEB-laboratoriet er finansiert av NTNU, SINTEF, Norges forskningsråd og Enova. Laboratoriet er utviklet i et samspill mellom NTNU, SINTEF, Orion, Veidekke Entreprenør, Link Arkitektur, Siemens, Vintervoll, Bravida, Multiconsult og Aas-Jakobsen.

Et signalbygg
Bygget består av 1.800 kvm over fire etasjer. Første etasje er formgitt som åpen og innbydende med kantine og presentasjonsrom i tilknytning til et inviterende inngangsparti. Med innsyn i energi-produksjon og lagring av energi som vises frem i plan 1, skaper bygget nysgjerrighet og blir et attraktivt besøksmål. Bygget er utført med en funksjonell struktur med massivtrekonstruksjoner i et fleksibelt grid, ut fra hensiktsmessige spenn for byggets formål. Utformingen er inspirert av formen på silisiumkrystaller som solcellepaneler produserer fra. Bygget er gitt en form som er basert på funksjon ut fra kravet om produksjon av energi som skal motsvare all CO2 utslipp fra produksjon av materialer, frakt av materialer til byggeplass, drift av byggeplass, bygging av bygg og drift av bygget. Fasader og tak er kledd med solcellepaneler, og taket luter 42 grader mot sør for optimal energiproduksjon. Dette gir bygget en særpreget identitet og det vil fremstå som et signalbygg.

Åpningen av ZEB-laboratoriet vil finne sted torsdag 4. mars kl. 09.00-11.00 og kan følges direkte: https://vimeo.com/event/722587/embed/6e4c8c496e