Norden

Verdens første bygning med fossilfritt stål

Bildet: Fasadebekledning i fossilfritt stål. Foto: Anna Malm

SVERIGE: Peab og SSAB har tatt neste steg i sitt samarbeid og presenterer nå sammen med Ruukki Construction og eiendomsselskapet Wihlborgs verdens første bygning med fossilfritt stål i Lund, Sverige.

Bygningens vegg- og takkonstruksjoner er prosjektert og produsert av Ruukki Construction. Deler av bygningen består av SSABs fossilfrie stål.

Foto: Stefan Olsson
– samfunnsbygging på ordentlig

Som første selskap bruker nå Peab fossilfritt stål i et byggeprosjekt. Bygningen (Tomaten 1) i Hasslanda i Lund er et industrianlegg på 6 000 kvadratmeter. Det fossilfrie SSAB-stålet er brukt i produksjonen av sandwichpaneler til deler av bygningens vegger som er produsert av Ruukki Construction i Finland. Bestiller og byggherre er eiendomseieren Wihlborgs og leietaker blir kontraktsprodusenten Inpac.

– Vi er veldig stolte over å være en del av en historisk forflytning for vår bransje. Bygningen er et startskudd for arbeidet på bred front med å minske klimapåvirkningen innenfor stålsegmentet. Det er samfunnsbygging på ordentlig og sammen med Ruukki og SSAB styrker Peab nå sin posisjon ytterligere for å oppfylle kundenes høye krav til mer bærekraftige materialvalg, sier Jesper Göransson, konsernsjef i Peab.

– viser hva som faktisk er mulig allerede nå

– Det er fantastisk å se hvor store steg fremover den bærekraftige utviklingen kan ta når man samarbeider med andre. Prosjektet med Peab og Ruukki viser hva som faktisk er mulig allerede nå. For SSAB handler det ikke bare om å få ned egne utslipp med det fossilfrie stålet, men også å få bidra til å redusere karbondioksidavtrykket i andre deler av verdikjeden, sier Christina Friborg, bærekraftssjef i SSAB.

Foto: Stefan Olsson

– Dette prosjektet er et utmerket eksempel på hvordan vi kan revolusjonere fremtidens bygging sammen med våre kunder. Vi er stolte over å bidra til å drive byggebransjen fremover med våre produkter, som ikke bare er fremstilt med fossilfritt stål, men også utviklet med tanke på bærekraft og produktets totale livssykluspåvirkning, sier Sami Eronen, adm.dir. i Ruukki Construction.

HYBRIT-teknologi

– Vi kan bare nå bransjens mål om klimanøytralitet hvis vi samarbeider og sammen utvikler produkter og bygninger som virkelig gjør en forskjell. Dette prosjektet er et viktig steg i den retningen og vi som bestiller har et stort ansvar for hele tiden å øke vårt eget kravnivå slik at hele kjeden preges av høye bærekraftsambisjoner, sier Ulrika Hallengren, adm.dir. i Wihlborgs.

Foto: Anna Malm

Bygg- og anleggsbransjen skal oppnå klimanøytralitet innen 2045, og for å oppnå det må man i utstrakt grad bruke nye materialer og produkter med lav klimapåvirkning. SSABs stål fremstilt med HYBRIT-teknologi kommer på markedet i 2026. Dermed vil selskaper i byggesektoren kunne redusere karbondioksidutslippene drastisk innenfor stålsegmentet. HYBRIT-teknologien innebærer at jernmalm direktereduseres med hydrogen og fossilfri strøm til forskjell fra kull og koks som brukes i en masovnsprosess. Restproduktet blir da vann i stedet for karbondioksid.

viktig del av hele Sveriges klimaomstilling

Både Peab, gjennom partnerskapet med SSAB, og Ruukki Construction, som datterselskap til SSAB, får tilgang til det fossilfrie stålet og har til hensikt å bruke det i kommende prosjekter fra og med 2026. Det nye stålet bidrar til en langsiktig bærekraftig vekst i sektoren og er en viktig del av hele Sveriges klimaomstilling. Per i dag kommer cirka en femtedel av Sveriges innenlandske karbondioksidutslipp fra bygg- og eiendomssektoren. Innen nyproduksjon står fremstilling av materialer og produkter for den aller største andelen av klimapåvirkningen.

Den svenske klima- og miljøministeren Romina Pourmokhtari (L), besøker prosjektet i Lund førstkommende onsdag.

logo
Bjørn Laberg