Infrastruktur

Vellykket snuoperasjon for Mesta

Administrerende direktør i Mesta, Marianne Bergmann Røren

Mesta leverte et solid driftsresultat på 187 MNOK for 2020 etter historisk dårlig resultat i 2019. Ny administrerende direktør, Marianne Bergmann Røren, har endret på både selskapsstruktur, administrative prosesser og implementert ny ledelsesfilosofi.

Etter kun halvannet år i stolen i statseide Mesta, kan Marianne Bergmann Røren vise til solid resultatforbedring. 2020-resultatene viser at selskapet lander et driftsresultat på 187 MNOK. Dette er det beste resultatet i Mesta siden 2005, når man ser bort ifra tidligere års gevinst ved salg av eiendom. Omsetningen økte til 4,57 milliarder NOK, som gir en vekst på 5,82 prosent fra året før. 2019 var et år preget av store tapsavsetninger knyttet til kontrakter innen Drift og vedlikehold.

– Alle har stått på for å få dette til. En så omstillingsdyktig gjeng som det vi har i våre rekker, skal du lete lenge etter. De har virkelig vist endringsvilje. Vi har snudd opp ned på selskapet, og det har vært utrolig å se hvordan de ansatte har møtt disse endringene med stort pågangsmot, sier Marianne Røren i en pressemelding.

Tallenes tale motivere
Forbedringene kommer hovedsakelig som en følge av søkelys på mer effektiv drift, reduksjon og reorganisering av administrative stillinger, samling av kompetansemiljøer, og ikke minst, bedre kalkulasjonsmetodikk. Produksjonen sto uberørt. Første fase ble iverksatt i løpet av fire måneder, og ny organisasjon ble operativ fra og med 1. februar 2020.

Samlet sett har grepene ført til enklere og bedre kalkulasjon på kontrakter og prosjekter. Selskapet henter ut stordriftsfordeler gjennom standardisering, forenkling og digitalisering av produksjon og tjenester. Det er flere synergier på tvers av forretningsområdene og en organisasjon som jobber bedre og mer effektivt sammen i hele landet. Det har gitt resultater; Mesta har hatt lavere produksjonskost, mer effektiv drift og økt omsetningen.

– Det at vi fikk samlet drift og vedlikehold i et område under en dyktig leder, Kristin Folge, har ført til at vi klarer å få ut beste praksis sammen. Vi har også fått samlet og styrket våre støttefunksjoner, slik at de jobber enda bedre ut mot produksjon. Og så har vi jobbet mye med digitalisering og bærekraft. Dette er starten på et nytt og lønnsomt Mesta, avslutter Røren.