Nyheter

Velger Interaxo-løsning fra Tribia

Bildet: Lillestrøm kommune bygger for fremtiden. Nye Sørum brannstasjon er et av de pågående prosjektene. Illustrasjon: Vindveggen Arkitekter

Da Lillestrøm kommune ville standardisere prosjekthotell-løsning for byggeprosjekter og andre interne prosjekter i kommunen, falt valget på Tribia og deres løsning Interaxo.

Det var lagt vekt på at verktøyet måtte legge til rette for kommunikasjon, samhandling og sporbar endringshåndtering da beslutningen skulle tas. 

Interaxo er en digital samhandlingsløsning skreddersydd for å gi kontroll og oversikt i byggeprosjekter. I tillegg til å legge til rette for god samhandling bidrar løsningen til både kostnadsbesparelser og avviksreduksjon – noe som vil sikre effektiv fremdrift av de planlagte byggeprosjektene til Lillestrøm kommune. 

– Vi takker for tilliten og gleder oss stort til et spennende samarbeid. Det er gøy å oppleve at så mange offentlige byggherrer virkelig tar digitaliseringen på alvor og ser verdien av å eie sine egne data. Ved å standardisere sin prosjektmetodikk og dermed gi alle sine prosjekter en effektiv, transparent og sporbar samhandlingsarena vil Lillestrøm kommune garantert oppnå gode resultater, sier Kim Wittusen, Country Manager, Tribia AS, i en pressemelding.

– Samhandlingsløsning for bygg– og anleggsprosjekter er viktig for oss. Vi mener at dette vil bidra til å god dialog og redusere antall avvik, sier Stefan Lehn-Hermandsen, avdelingsleder prosjekt miljøteknikk i Lillestrøm kommune.

Lillestrøm har satt seg ambisiøse mål for fremtiden og videre utbygging av kommunen. I tillegg til by- og tettstedsutvikling har kommunen stort fokus på klima og miljø. Ambisjonen er å redusere klimagassutslippene og ha en god ressursforvaltning, samtidig som kommunen skal håndtere forventet befolkningsvekst.

Noen av prosjektene som er under planlegging er nye Skjærva skole, rehabilitering av ærverdige Volla skole og en rekke kulturprosjekter sentralt i Lillestrøm er under oppføring. Satsingen på kultur og nye rekreasjonsområder vil være til glede for nåværende og nye innbyggere, men også fungere som spennende attraksjoner for Lillestrøm som by. I tillegg er Solbergområdet, som tidligere har vært både boliger, fritidsbebyggelse og landbruksdrift, vedtatt regulert til et rent boligområde. For at disse planene skal kunne realiseres etablerer kommunen vei, vann og avløp fra Tæruddalen til og på Solberg.

Om Tribia: 
Siden 2001 har Tribia vært en ledende aktør og leverandør av samarbeidsløsninger for prosjekter i byggebransjen. I dag er Tribia markedsledende i Norden med sin BIM Collaboration-løsning, der prosjekter samler, kvalitetssikrer og kommuniserer bygningsinformasjon i en enkelt løsning gjennom alle faser av prosjektet. Tribia digitaliserer og forbedrer prosjektgjennomføringen. Bedriften er 80 ansatte som utvikler, leverer og administrerer produktene Interaxo, Unizite og Bimeye, som er en del av BIM Collaboration-løsningen. 

Om Addnode:
Addnode Group er et internasjonalt informasjonsteknologiselskap med 1500 ansatte i 17 land. I tett samarbeid med kundene lager Addnode digitale løsninger for programvare og tjenester. Kundene bruker Addnodes digitale løsninger for å designe, bygge og administrere produkt, eiendom og infrastruktur. I offentlig sektor muliggjør disse digitale løsningene effektiv styring og kommunikasjon med innbyggerne. I 2020 var nettoomsetningen 3807 millioner SEK. Addnode Groups B-aksje er notert på Nasdaq Stockholm.