Aktuelt

Veidekke vinner Helse Førde-kontrakt

Bildet: Distriktsleder Rune Karlsen i Veidekke (t.v.) og administrerende direktør Arve Varden i Helse Førde HF under kontraktsigneringen.

Veidekke har nå skrevet kontrakt med Helse Førde HF om bygging av et åtte etasjers sykehusbygg i Førde.

I samspillsfasen som har pågått et års tid har partene sammen utviklet et meget areal- og kostnadseffektivt sykehusprosjekt. Kontrakten er en totalentreprise verdt 685 millioner kroner ekskl. mva. 

Helse Førde har prioritert kvinner og barn i det nye bygget. Det skal blant annet huse kvinneklinikken med fire nye fødestuer, en ny sengepost for føde- og barselomsorg samt en ny avdeling for barn. Spesielt for mor og barn vil enerom gjøre stor forskjell i den tiden de er på sykehuset. Bygget vil også få flere nye avanserte spesialrom, ny operasjonsavdeling med åtte operasjonsstuer (dagens er fra 1970-tallet), ny observasjonspost og en ny post for oppvåking. 

– Vi takker så mye for oppdraget. I samspillsfasen har vi hatt en tett og god dialog med prosjektorganisasjonen i Helse Førde, brukerne av bygget og våre samarbeidspartnere. Det har vært lagt ned stor innsats for å sikre at dette blir et topp moderne sentralsykehus til glede for pasienter fra hele regionen og de ansatte. Nå gleder vi oss til å komme i gang med bygge-arbeidene sammen med våre lokale underentreprenører, sier distriktsleder Rune Karlsen i Veidekke Bygg Sogn og Fjordane, i en pressemelding.

Det nye bygget – kalt Livabygget – blir på drøyt 13.000 m2 som skal kobles sammen med dagens hovedbygg. Dette krever rehabilitering av om lag 2.000 m2 i det eksisterende hovedbygget som også inngår i Veidekkes oppdrag. 
Dette er det største delprosjektet i det store moderniseringsarbeidet som pågår ved Førde sentralsjukehus. Grunnarbeidene starter rett over påske, og bygget skal stå klart til bruk våren 2024.