Aktuelt

Vant storkontrakt innen veiforvaltning

Bildet: Adm. direktør Ola Greiff Johnsen i Norconsult Informasjonssystemer AS. Foto: NoIS

Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) har vunnet sin største kontrakt noensinne, og skal sørge for effektivt veivedlikehold av fylkesveier for ti fylkeskommuner.

I juni 2020 lyste ti (10) fylkeskommuner ut anbud på et nytt veiforvaltningssystem. Anbudet ble vunnet av NoIS sammen med sitt svenske datterselskap Norconsult Astando. Samtlige fylkeskommuner har benyttet seg av opsjonen til å kjøpe systemet.

Både kjent og nytt

– Vi i fylkeskommunene ønsket oss en digital løsning som kunne bidra til at drift og vedlikehold av det store veinettet vårt kan planlegges og styres på en mer moderne og effektiv måte enn tidligere. NoIS ble valgt fordi de representerer både noe kjent og noe nytt. De bygger på løsninger vi kjenner og de har erfaring og kompetanse fra den norske veibransjen, samtidig tar de med seg nye og framtidsrettede løsninger inn i prosjektet, sier Ann-Kristin Rehder, rådgiver samferdsel i Innlandet fylkeskommune, i en pressemelding.

Systemet gir effektivt veivedlikehold ved å støtte arbeid med planlegging, gjennomføring og kontroll av veirelaterte aktiviteter som dekkeplanlegging, drift og vedlikehold av broer, tunneler eller belysningsarbeid.

– Vi er stolte av at fylkeskommunene valgte oss, og vi vil videreutvikle produktet slik at fylkeskommunene alltid har et moderne og brukervennlig system som løser de komplekse oppgavene dette handler om, sier Kjell Sandal, markedssjef for GIS og kommunal forvaltning i NoIS.

Velger den beste løsningen basert på ulike scenarier

– Kartet er en fantastisk informasjonsbærer og viser tydelig hvor det er planlagt aktiviteter slik at man enkelt kan koordinere arbeid mellom ulike fagområder. Tanken er at ulike fag skal kunne koordinere arbeidene sine slik at tunneler, veier eller broer stenges så sjelden og så kort tid som mulig. Denne muligheten finnes ikke i dag, sier Sandal.

Systemet vil hjelpe fylkeskommunene å ta frem scenarier som gjør det mulig å velge den beste løsningen, gitt tilgjengelig budsjett ved å vurdere dem opp mot hverandre. Systemet gjør det også mulig å samarbeide på tvers av organisasjonen ved at alle fagområders planlagte tiltak og status visualiseres i et felles kartbilde.

Kan demme opp det store etterslepet på vedlikehold

Det er et stort etterslep på vedlikehold av veier i Norge, og store investeringer står i praksis og råtner på rot. Det kommer tydelig frem i RIFs State of the Nation 2021.

– Vi har en stor utfordring med vedlikeholds- og utbedringsetterslep på hele det fylkeskommunale veinettet i landet, og målet med anskaffelsen er å få et system som bidrar til å samordne fagområder, se utbedring, vedlikehold og drift i sammenheng og hjelpe oss til å planlegge og ta de riktige valgene slik at budsjettene våre blir brukt på best mulig måte. Det er viktig at det blir mest mulig penger ute på veien – og at ulempene for trafikantene blir minst mulig, sier Rehder.

– Det er denne typen oppdrag vi søker etter og kan bidra best på. Vi vil rose fylkeskommunene for en svært fremoverlent bestilling som vil drive dette feltet videre. Systemet er relevant for alle som jobber med vegforvaltning, fra byggherre til entreprenør, og ambisjonen er å lage en løsning som skal bidra til smartere og mer lønnsom forvaltning av vei. Det er fremdeles mye å gå på når det gjelder digitalisering av samferdsel, og særlig innen veiforvaltning ser vi at det er rom for å hente enorme gevinster, sier Ola Greiff Johnsen, administrerende direktør i Norconsult Informasjonssystemer AS.

Rehder har tro på at fylkeskommunene vil få en framtidsrettet digital løsning som vil bidra til å gjøre fylkeskommunene til enda bedre og profesjonelle veieiere, og ser frem til at løsningen skal tas i bruk i 2022.