Produktnyheter

Valg av verneklær kan utgjøre forskjellen på liv eller død

Snickers Workwear ProtecWork. Vernebekledning med innebygd beskyttelse mot varme og flammer for høyrisikomiljøer.

Jobber du i omgivelser der du kan bli utsatt for en lysbue, risikerer du stor fare. Høye energinivå omdannes til sterk varme – i noen tilfeller opp til 3000 °C.

Varmen kan forårsake alvorlige forbrenninger. Ved så høye temperaturer går varmen gjennom de ytre lagene av beskyttelsesklær og påvirker alle beskyttelseslag som kommer inn i huden. I tillegg til varmen blir du utsatt for sterke trykkbølger, ekstreme støynivåer, splinter eller ødelagte komponenter som kan treffe kroppen, UV-stråling, utvikling av giftig gass og fysisk så vel som mental stress og sjokk. Alle skal komme like hele hjem som da de kom på jobb. Det ønsker vi alle, og da må det gjøres en innsats.

Om du er aldri så flink til å gjøre alt etter boka, kan uforutsatte hendelser forekomme som f.eks. teknisk svikt eller menneskelig svikt. 

Ta en alvorsprat i bedriften om hva som kan gjøres for å unngå risiko for skader og særlig alvorlige skader, og gjør noe med det. Vær føre var – ikke vent på en ulykke før det gjøres tiltak. Dessverre er det ofte det som skjer, at tiltakene blir satt i verk etter at en ulykke er oppstått. Det er ofte en stor belastning i form av skader og traumer for den som blir utsatt for en ulykke – også for de rundt den det gjelder, det være seg kollegaer, familie og venner.

Hva kan vi i Snickers Workwear tilby for å minimere risiko for skader og unngå risiko for alvorlige skader ved ulykker med elektrisk lysbue? Snickers Workwear tilbyr en egen serie verneklær som heter ProtecWork som er utviklet for energi- og jernbanesektoren. Vernebekledning har innebygd beskyttelse mot varme og flammer for høyrisikomiljøer. Beskyttelsene kan ikke vaskes eller slites vekk og varer derfor hele plaggets levetid.
 

Når du jobber i et høyrisikomiljø med elektrisk lysbue, er det krav til verneklær som er sertifisert i henhold til IEC 61482-2 (bekledning mot termiske risikoer knyttet til en lysbue) i kombinasjon med EN ISO 11612 (bekledning mot varme og flammer).

Ofte er det krav til høy synlighet sertifisert i henhold til EN ISO 20471. Med riktig bekledning minimeres risikoen for skader, og alvorlige skader unngås. Desto flere lag av godkjente og sertifiserte verneklær – desto bedre beskyttet er arbeideren! Kle deg i sertifiserte verneklær fra innerst til ytterst! Her er det mange som ikke er klar over faren ved å ikke gjøre det. Tenk deg hva en boksershorts som f.eks. er av ren polyester kan gjøre av skade. Polyester er et fiber som smelter ved høye temperaturer. Brukeren risikerer at undertøyet smelter og stoffet integreres med huden. Selv om ytterplaggene er sertifisert, ville brukeren i en slik situasjon paradoksalt nok vært bedre beskyttet naken inn mot huden enn å bli utsatt for konsekvensene av å ha stoff som smelter inn i huden. Velg derfor plagg nærmest huden som er sertifisert i henhold til EN ISO 14116 – da EN ISO 11612 har designkrav som undertøy ikke kan oppfylle. Men det er viktig å vite at alt undertøyet vårt oppfyller materialkravene til EN ISO 11612 og dermed har en høy beskyttelsesverdi i tilfelle lysbueulykker. Kombiner gjerne underbukser/boksershortser med flammehemmende og lysbuesertifiserte lange longs for ekstra beskyttelse.

Halsen, hender, underarmer og fronten av overkroppen er områder som er særskilt utsatte ved en lysbueulykke. Vi har f.eks. en vår-/sommerjakke som har ekstra beskyttelse på ermene og i front der du trenger det mest. Invester f.eks. i et flammehemmende multihodeplagg for ekstra beskyttelse når du jobber, og dekk halsen. Du kan også velge en flammehemmende langermet undertrøye med høy hals, ellers er også langermet undertrøye med høy hals og glidelås i halsen for lufting et godt alternativ. Når glidelåsen er lukket jobber du – når jobben er utført kan du ta opp glidelåsen for ventilering. Vi har også flammehemmende hansker.

Vår skallbekledning og isolerende vinterbekledning har ekstra høy beskyttelse mot elektrisk lysbue.

Desto høyere kaloriverdi på Arc-rating desto høyere beskyttelse. Luften mellom lagene av verneklærne gir også beskyttelse.

Terp på HMS-tiltakene.
Det må ikke alltid være i form av et møte. Det kan være i en kaffepause eller lunsjpause i noen få minutter. Det vi terper på blir vi trygge på. Ikke vær redd for å mase på hverandre om å huske på HMS-tiltakene og gjennomføre dem. Tenk deg om før du gjør en oppgave. Er du i tvil – la være, til du ikke tviler lenger. Vi kan alle kjenne oss igjen at det ofte er når «jeg skal bare» at ulykker skjer. 

Jeg har en enorm respekt for de som jobber i høyrisikomiljøer. Derfor er jeg opptatt av at de skal beskyttes for de farer de utsettes for. Jeg tenker spesielt på de som jobber der det er risiko for at arbeideren kan bli utsatt for elektrisk lysbue. Jobber du i et slikt høyrisikomiljø, vær bevisst på følende:

  • Bruk sertifiserte flammehemmende og lysbuetestede verneklær fra innerst til ytterst.
  • Desto flere godkjente og sertifiserte lag med verneklær, desto høyere beskyttelse.
  • Velg høy synlighet dersom det kreves i risikomiljøet du arbeider i.
  • Komfortable klær tilpasset klimaet hjelper deg å holde konsentrasjonen oppe. Velg verneklær tilpasset vær og vind.

Oppfordringen er; bruk litt tid på å tenke deg om, og utstyr deg alltid med personlig verneutstyr tilpasset ditt risikomiljø.