Nyheter

Utstilling BEAUTIFUL WASTE av MaterialDriven

Copyright: © Imagenes

Gjennom de siste tiårene har vi sett en betydelig økning av mengden og kompleksiteten av avfall som samler seg opp over hele verden. Det er en konsekvens av vår «bruk og kast»-kultur og den kontinuerlige veksten i industriell og teknologisk produksjon.

En utdatert og lineær modell for å produsere og kaste er dessverre fremdeles dominerende blant annet i design- og byggebransjen. Der gir teknologi som nano-belegg, høyeffektive kompositter og smarte materialer imponerende muligheter, men det er ikke tilstrekkelig drevet av tanken på gjenvinning eller ombruk i nye bruksområder når deres nyttige levetid går mot slutten.

Samtidig begynner landskapet av materialer og designprodukter å endre seg. Endringen er utløst av ressursknapphet og en økende bevissthet om innvirkning på miljøet. Både produsenter og forbrukere opplever allerede utfordringene som følger av forurensning, ulike folkehelsekriser og ustabile forsyningskjeder, og ingen tviler på behovet for et skifte og reformasjoner.

Bærekraft, og spesielt regenerativ design, står derfor sentralt og i front under design og produksjon i dag. Det kan medføre innovasjoner ingen hadde forutsett.

Copyright: © Imagenes

Design med kasserte og resirkulerte materialer byr på mange utfordringer, men det åpner også muligheten for å støtte resirkulering av materialer og bidrar dermed til å redusere den avfallsmengden som ellers ville havne i deponier eller i havet, elvene og luften.

Etter hvert som den sirkulære økonomien utvikler seg, vil man nærme seg null-målsetningen for avfall, og den forankres stadig mer i samfunn, næringer og virksomheter. Det viktigste er at enkeltpersoner, produsenter, kjente varemerker og institusjoner alle vil forstå dette i tide – at avfall i sine utallige former utgjør en kilde til nydelige råmaterialer – og jo mer utfordrende avfallets form og opphav er, desto mer tiltalende og givende er transformasjonen til funksjonelle, økonomiske og estetiske resultater.

Da blir avfall like mye en begynnelse som en slutt. Selv om det oftest blir oversett i dagliglivet, gir avfall et vell av muligheter. Når det blir anvendt på en god måte kan det være revolusjonerende – ikke bare for designlandskapet, men for hele planeten vår.

Copyright: © Imagenes

I denne utstillingen av materialer, rettet mot arkitektur, interiør og andre designfag, vil MaterialDriven fordype seg i et bredt spekter av avfallsbaserte løsninger som både er banebrytende nye innovasjoner og er kommersielt tilgjengelige i dag.

Vi vil utforske strategisk og tverrfaglig gjenbruk av avfallskilder. Det kan være biprodukter fra landbruket, avfall fra industrien og havet, mat- og husholdningsavfall og til og med utfordrende organisk biologisk materiale. Vi gir et innblikk i hvordan disse blir transformert til nye, estetiske og svært funksjonelle produkter for design og bygningsmiljø.