Aktuelt

– Utfordrende for boligprodusentene

Bildet: Administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, Per Jæger

Salgstallene fra Boligprodusentens Forening for mai indikerer et oppdemmet behov for kjøp av ny bolig. Igangsettingen henger etter.

Salg nye boliger:

• Salget av nye boliger i mai 2021 var 41 prosent over mai 2020.

• Salget hittil i år er 50 prosent over salget i samme periode i 2020. Salget av leiligheter, småhus og eneboliger er henholdsvis 48 prosent, 63 prosent og 46 prosent over samme periode i fjor.

• På tolvmånedersbasis er salget 25 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Eneboliger er 32 prosent over, småhus 21 prosent over og leiligheter 23 prosent over forrige tolvmånedersperiode.

Igangsetting nye boliger:

• Igangsettingen av nye boliger i mai 2021 var 23 prosent over mai 2020.

• Igangsettingen hittil i år er 30 prosent over igangsettingen i samme periode i 2020. Leiligheter er 21 prosent over, småhus 48 prosent over og eneboliger 30 prosent over samme periode i 2020.

• På tolvmånedersbasis er den totale igangsettingen 7 prosent over forrige tolvmånedersperiode. Igangsetting av leiligheter er 3 prosent over, småhus 15 prosent over og eneboliger 10 prosent over forrige tolvmånedersperiode.

Fritidsboliger:

• Salget av nye fritidsboliger hittil i år er fortsatt godt og 155 prosent over samme periode i fjor.

• Igangsettingen av nye fritidsboliger hittil i år er 42 prosent over samme periode i 2020.

• På tolvmånedersbasis er salget av nye fritidsboliger 117 prosent over forrige tolvmånedersperiode, og igangsettingen 20 prosent over.

Flere senvirkninger

– Norske byggeplasser har produsert under vanskelige betingelser under hele pandemien, men nå rammes boligproduksjonen samtidig av flere senvirkninger. Pandemien har ført til redusert tilgang til byggevarer. Mangel på viktige byggevarer kan i verste fall stoppe driften av byggeplasser med påfølgende permitteringer, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

– Vi har også fått en kraftig prisvekst på byggevarer. Prisene på varer som stål, trelast og plastbaserte materialer øker i det internasjonale varemarkedet og påvirker i betydelig grad kostnadene i boligbyggingen. Et tredje problem er regjeringens opprettholdelse av stengte grenser som utestenger utenlandske arbeidstakere med arbeidsforhold i Norge, sier Jæger videre.

Dyrtid?

– Vi ser at etterspørselen etter byggevarer nå er større enn tilgangen, og at vareprisene stiger uvanlig mye. Dette kan minne om dyrtid, mener han.

Jæger ber om at regjeringen må sørge forat det blir iverksatt undersøkelser for å avdekke årsakene til prisøkningene og konsekvensene av dette. Likeså at utenlandske arbeidstakere i norske ansettelsesforhold snarest kan returnere til arbeid i Norge.