Aktuelt

Usbl inngår samarbeid med Signaturhagen Bolig

Boldet: Konseptet Signaturhagen, er et bokonsept som baserer seg på å skape et aktivt og sosialt bomiljø, gjennom å utvikle prosjekter med store fellesarealer med blant annet vinterhage med tropiske planter, treningsrom, lounge/selskapslokale og gjesteleilighet. Bildet er Gamlegrendåsen, Kongsberg. Prosjektet skal etter planen stå ferdig i løpet av 2.-3. kvartal 2022.

Boligbyggelaget Usbl og Signaturhagen Bolig inngikk nylig en samarbeidsavtale om å utvikle felles boligprosjekt under konseptet Signaturhagen.

Formålet er å tilføre et variert og bærekraftig boligtilbud som bidrar til gode bomiljø og felleskap.

Nylig ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Signaturhagen Bolig og Usbl om å utvikle boligprosjekt i felleskap. Boligprosjektene skal utvikles med konseptet Signaturhagen, og har som intensjon å utvikle flere Signaturhagen-prosjekter på Østlandet.

Konseptet Signaturhagen, er et bokonsept som baserer seg på å skape et aktivt og sosialt bomiljø, gjennom å utvikle prosjekter med store fellesarealer med blant annet vinterhage med tropiske planter, treningsrom, lounge/selskapslokale og gjesteleilighet.

– Vi ser et økt behov og ønske hos mange av våre medlemmer om boligtilbud som legger til rette for økt felleskap og mer variert tilbud til beboerne. Signaturhagen som konsept treffer mye av dette behovet, og vi er derfor glade for å ha inngått en intensjonsavtale om å utvikle prosjekter sammen med Signaturhagen Bolig fremover, sier Johan Bruun, administrerende direktør i Usbl, i en pressemelding.

– Vårt konsept bygger på det trivelige naboskapet og den sosiale tilhørigheten – det er en helt ny måte å bo på. Vi bygger gode boliger og legger til rette for en hverdag full av aktiviteter og muligheter. Vi gleder oss til å utvikle prosjekter sammen med Usbl da vi deler samme grunntanke om deling som et viktig element, samtidig som man skal ivareta den enkeltes behov, sier Anne Lene Söder, Salgs- og markedssjef i Signaturhagen Bolig.

Partene har en felles intensjon om å utvikle flere prosjekt i felleskap på Østlandet. I første omgang har partene som mål å etablere minimum ett samarbeidsprosjekt i løpet av 2021.