Aktuelt

– Unngå de mange fallgruvene for kunstig intelligens

Bildet: Naomi Ichihara Røkkum, CEO i Construction City Cluster (t.v.) og Sofie Bang, har skrevet doktorgrad om bruk av kunstig intelligens i byggenæringen

Sofie Bang har skrevet doktorgrad ved NTNU om utfordringer og muligheter innen digitalisering og bruk av kunstig intelligens i byggebransjen. Og hun er klar i sitt råd: – Start med data!

Ett av Bangs funn er at mange aktører har en tendens til å starte i feil ende i tilnærmingen av slik teknologi. Man kan ikke starte med å utvikle eller bestille et verktøy hvis man ikke har dataene eller infrastrukturen, eller mangler innsikt i hvilket problem som skal løses.

skape innovasjonsprosjekter

– De som lykkes, er de som kan ta internt eierskap til verktøyet og utvikle bruken av det. Da kan man jobbe systematisk med fremdrift og kompetanseheving, sier Bang.

Doktorgraden springer ut av Construction City Cluster, og er sponset av AF Gruppen, OBOS og Betonmast. Construction City Cluster samler om lag 120 medlemmer med alt fra etablerte selskaper til lovende oppstartselskaper og akademia. Formålet er å dele innsikt, bygge nettverk og skape innovasjonsprosjekter innen bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen.

enormt konkurransefortrinn

– Sofie har skrevet en høyaktuell doktorgrad i tett samarbeid med bransjen. Dette er kunnskap som kan omsettes til konkurransekraft. Vi ser frem til at hun skal dele de verdifulle funnene på CEO- og rektor-samlingen vi har denne uka. Vi må sammen styrke bransjens innovasjonskraft, sier Naomi Ichihara Røkkum, CEO i Construction City Cluster.

Sofie Bang mener verktøy basert på KI kan utgjøre et enormt konkurransefortrinn for selskaper i byggebransjen. Hun tror imidlertid ikke det nødvendigvis handler om å være først ute med de nyeste verktøyene.

Samarbeid og kompetanseheving

– Jeg tror det kommer til å handle mer om å bygge den mest robuste infrastrukturen slik at man kan skalere så kostnadseffektivt som mulig. Samarbeid og kompetanseheving kommer til å stå sentralt, men også infrastruktur knyttet til software og hardware. Å bygge og opprettholde en organisasjonsstruktur som legger til rette for effektiv bruk kommer også til å være grunnleggende for å skape et reelt konkurransefortrinn, spesielt på lengre sikt, understreker hun.    

Om Construction City Cluster (CCC):

CCC er en nasjonal næringsklynge for bygg, anlegg og eiendom med mål om sammen skape konkurransekraft. Klyngens om lag 120 medlemmer er alt fra etablerte selskaper fra hele verdikjeden til lovende oppstartselskaper og akademia.

Gjennom kompetanseheving, nettverksbygging og samarbeids- og innovasjonsprosjekter, samarbeides det for å gjøre bransjen mer grønn, effektiv og attraktiv. Clusteret vil i 2025 sammen med om lag 4.500 ansatte, studenter og forskere fra bransjen flytte inn i Construction City-bygget, som utvikles av søsterselskapene Construction City Eiendom og Construction City Bygg.

logo
Bjørn Laberg