Nyheter

– Unik sjanse for å videreutvikle treindustrien

Bildet: Konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA

– Driftsmarginen vår gir oss unike muligheter til å gjøre treindustrien klar for den store etterspørselen etter klimasmarte produkter framover.

Det sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA, i en pressemelding.

Den internasjonale etterspørselen etter trevarer har medført en omsetningsvekst bransjen knapt har sett tidligere. Moelven omsatte for NOK 7331,5 millioner i første halvår (NOK 5970,6 millioner i samme periode i fjor). Driftsresultatet på NOK 1113,0 millioner (NOK 286,6 millioner) gir en brutto driftsmargin på 17,6% (7,2%) etter årets seks første måneder.

Kraftig konjunkturvekst

Forklaringen på den sterke utviklingen ligger i det internasjonale tremarkedet. Tallene fra første halvår bærer preg av at det er større etterspørsel enn tilbud i markedet. Dette skyldes blant annet mindre produksjon i sentrale geografier som Canada, høyere aktivitet enn normalt i det internasjonale byggmarkedet i tillegg til en større dreining mot bruk av bærekraftige materialer som følge av det grønne skiftet.

– Vi er inne i en kraftig konjunkturvekst for trevarer, og vi har knapt sett maken til utvikling. Samtidig som vi ser at trelast-markedet til industri- og forbrukerleddet er uvanlig sterkt, opplever Byggdivisjonen vår mer nøkterne tider. Dette gjelder limtre, byggmodul og kontorinnredningsselskapene våre. Vi møter selv de høye prisene på trelast i egen industri, og det gjør at det gjerne blir en forsinkelse på konjunktureffekten for disse selskapene, sier Kristiansen.

Høyere tømmerpriser

Konsernsjefen legger ikke skjul på at den sterke prisveksten i markedet har endret driftsmarginen for Moelven samlet sett.

– Vi tror hele verdikjeden over tid vil tjene på den sterke interessen for trevarer, og vi ser tydelig at tømmerprisene har økt. Samlet har vi aldri hatt så høye priser som nå, og det er gledelig at verdikjeden styrker seg inn i det grønne skiftet.

Den tremekaniske industrien har ikke tradisjonelt sett vært vant til slike marginer. Kristiansen peker på at det er på høy tid at bransjen løfter seg, slik at den kan videreutvikles.

– Driftsmarginene vi har nå er ikke uvanlige i andre deler av verdikjeden eller i annen industri. Det er dette nivået vi må strekke oss etter for å videreutvikle vår internasjonale konkurransekraft i hverdagen, sier Kristiansen, og legger til:

– Det er usikkert hvor lenge den sterke etterspørselen vil vedvare, og det er i gode tider vi må ta grep for å møte den nye hverdagen når den kommer.

Storsatsning på sagbruk i Sverige

I juni lanserte Moelven konsernets største investeringsplaner gjennom tidene. Styret vedtok å modernisere og videreutvikle kapasiteten ved Moelven Edansesågen AB og Moelven Valåsen AB. Til sammen skal Moelven investere over 600 millioner svenske kroner på de to sagbrukene de kommende årene.

– Moelven har like mye aktivitet i Sverige som Norge, og disse to enhetene blir avgjørende for at vi skal utvikle konkurransekraften vår i årene framover, sier Kristiansen.

Les kvartalsrapporten for Q2 2021 her (PDF)

Bildet: I andre kvartal var produksjonen av næringsbygget og leilighetsmodulene i Mjøskanten i Brumunddal i full gang. Bilde fra mai 2021.