Nyheter

Udir inngår leieavtale med Entra i Schweigaards gate

Bildet: Udir har signert med Entra for nesten 6000 kvm i Schweigaards gate 15 B. Foto: magent.no

Utdanningsdirektoratet (Udir) har signert en ny avtale med Entra. Avtalen gjelder leie av nesten 6 000 kvadratmeter med kontorlokaler i Schweigaards gate 15 B.

Den nye avtalen med Entra kommer etter en åpen anbudskonkurranse. Den sikrer Udir sentralt beliggende og godt tilpassede kontorlokaler også de neste ti årene. Avtalen omfatter i underkant av 6 000 kvadratmeter med kontorlokaler. Udir vil med den nye avtalen samle sine medarbeidere i tre tilstøtende etasjer.

skal utnytte plassen bedre

– Vi har trivdes veldig godt i Schweigaards gate fra vi flyttet inn her i 2010. Siden den gang har mye endret seg. Vi trenger lokaler som fungerer bedre for de varierte måtene vi jobber på i dag. Nå ser vi frem til å fortsette samarbeidet vi har med Entra når vi nå skal bygge om. Vi skal ha færre etasjer enn i dag, men vi skal utnytte plassen bedre. Ansatte skal oppleve å komme til et kontor med liv og energi, sier Morten Rosenkvist, direktør i Udir.

Bildet: Eiendommen ligger ved gangbrua som forbinder Grønland med Barcode. Foto: magent.no

De nye kontorlokalene til Udir vil bli tilrettelagt for en aktivitetsbasert arbeidsform. Etasjene vil bli delt opp i soner tilpasset ulike måter å arbeide på. Det gjelder for eksempel konsentrasjonsarbeid eller kreative prosesser som krever en større grad av samhandling.

– Vi er selvfølgelig svært fornøyde med at Udir har valgt å inngå en ny avtale med oss i Entra. Kontorets rolle er i endring. Vi gleder oss til å jobbe tett sammen med Udir i den videre prosessen. Nå skal vi utforme kontorer tilrettelagt for fremtidens arbeidsform, sier Kjetil Hoff, direktør for eiendomsforvaltning i Entra.

Tett på «alt» av kollektivtilbud

Udir oppgir blant annet nærheten til Norges største kollektivknutepunkt som en av faktorene for å signere en ny avtale med Entra i Schweigaards gate 15 B.

Bildet: Schweigaards gate ligger rett ved Norges største kollektivknutepunkt. Foto: magent.no

– Vi ønsker at alle våre medarbeidere, samt besøkende, skal kunne reise til og fra Oslo-kontoret vårt på en miljøvennlig og effektiv måte. Da kan vi ikke få en bedre beliggenhet enn det vi har her i Schweigaards gate. Hensyn til miljø, gjenbruk og lokalenes egnethet var sentrale elementer i avgjørelsen vår, sier Rosenkvist i Udir.

Schweigaards gate 15 B ligger tett på jernbanesporene til Oslo S. Gangbrua som forbinder Schweigaardsgate og Grønland med Barcode og Bjørvika er en integrert del av bygget. Herfra er det direkte tilgang til sporene ved Oslo S. I tillegg til tog, ligger både trikk, buss og t-bane kun minutter unna eiendommen. Det er tilrettelagt for å sykle til jobb med egen sykkelparkering i bygget.