Aktuelle prosjekter

Turistvegprosjektet Torghatten i ny drakt

Illustrasjon av servicebygg ved Torghatten. Atelier Oslo Sivilarkitekter MNAL.

Torghatten er en av tre norske reiselivsattraksjoner som etter flere års byggearbeider fremstår i ny drakt sommeren 2024. De andre to er Gjende langs Nasjonal turistveg Valdresflye (19. juni), og Vøringsfossen langs Nasjonal turistveg Hardangervidda (18. september). På Torghatten har Nasjonale turistveger samarbeidet med Brønnøysund kommune og Nordland fylkeskommune.

14. juni åpner Statens vegvesen turistvegprosjektet Torghatten som en ny tilrettelagt opplevelse av natur og arkitektur til glede for de mange besøkende og for næringslivet i distriktet. Torghatten ruver som en spesiell attraksjon langs Nasjonal turistveg Helgelandskysten. Hit kommer turister fra hele verden for å oppleve det spektakulære hullet i fjellet Torghatten.

Det gamle stisystemet er blitt oppgradert og tilgjengeliggjort som en trygg rundtur, med bidrag fra dyktige sherpaer. Turen byr på spektakulære utsikter, katedralfølelsen gjennom det 160 meter lange og 35 meter høye fjellhullet, den trolske stemningen gjennom bjørkeskogen og til slutt det åpne kyststrekket ut mot havgapet.

Taket på det nye arkitekttegnede servicebygget er konstruert med heltrebjelker som ligger i ulike retninger og krager ut over laftede toalett- og utstillingsrom. Det halvtransparente glasstaket dekker trekonstruksjonen og gir lys til toalettene, utstillingen og uteplassen. Serviceområdet med utearealer og sitteplasser danner et naturlig startpunkt for vandring og gir ly for vær og vind.

Som første trinn i arbeidet med Torghatten ble det utført nødvendig fjellsikring i rasutsatte områder. Det er etablert en ny parkeringsplass med god kapasitet, flere bussoppstillingsplasser, bussholdeplass og fortauer, i tillegg til tiltak langs fylkesvegen. 

På åpningen 14. juni klokken 12 vil alle Nordhus skoles elever synge «Brønnøysangen». De fremmøtte vil få høre mer om arkitekturen, byggeprosessen, turistvegsatsingens betydning for reiselivet samt overvære den offisielle åpningen av Torghatten ved Siv Aglen, ordfører i Brønnøy.

FAKTA:

Arkitekt: Atelier Oslo

Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo

Entreprenør: OK Kristoffersen og Stibyggjaren AS

Byggherre: Statens vegvesen

Fullført: 2024

Gjennom 30 år har Statens vegvesen tilrettelagt atten utvalgte naturskjønne strekninger langs fjell, foss, kyst og fjord. Nyskapende arkitektur i form av rasteplasser, utsiktsramper og servicebygg, sammen med tankevekkende kunst inspirerer og begeistrer vegfarende fra både inn- og utland. Tilretteleggingen av attraksjonen Nasjonale turistveger bidrar til verdiskaping i reiselivsnæringen i tråd med satsingens hensikt.

logo
Bjørn Laberg