Infrastruktur

Tryggere, bedre og mer lønnsomt med ISO-sertifisering

Med denne appen kan hver enkelt medarbeider holde seg oppdatert på ISO-systemene som gjelder i Råde Graveservice, forklarer HMS/KS-leder Lars Andersen. Foto: Odd Borgestrand

Det er tatt nye skritt i Råde Graveservice AS for å være helt i front innen ledelse og miljø når de nå har innført tre ledelsessystemer: ISO 9001 for kvalitet, ISO 14001 for miljø og ISO 45001 for arbeidsmiljø.

– Vi var allerede en Miljøfyrtårn-bedrift da denne prosessen startet, og det har vist seg å være en god grunnmur å bygge videre på, sier konsernleder i Råde Graveservice, Terje Andersen.

Når selskapet nå har lagt ned betydelige ressurser på de tre ISO-sertifiseringene er det fordi de også rent formelt vil bevise at de er en seriøs markedsaktør.

– Dette handler om mer enn tre plakater som skal henge godt synlig på veggen. Nå skal vi fortsette jobben med god kontroll på våre systemer og rutiner og sikre at vi også blir re-sertifisert ved neste gjennomgang.

– Gjennom denne prosessen har vi kvalitetssikret oss både på ledelse og miljø og kan dermed innfri alle krav som måtte komme fra myndighetene og de store oppdragsgiverne innenfor vårt fag, godkjenningsområder og tiltaksklasser, sier daglig leder Knut Magnus Hvidsten i en pressemelding.

Sertifiseringsprosessen
Råde Graveservice AS har engasjert Argus AS som systemansvarlig i sertifiseringsprosessen.

Argus AS, har de siste 15 årene utviklet et samarbeid med flere akkrediterte sertifiseringsorgan.

Tre ledere i Råde Graveservice AS med hvert sitt ISO-sertifikat. Fra venstre HMS/KS-leder Lars Andersen, daglig leder Knut Magnus Hvidsten og konsernleder Terje Andersen. Foto: Odd Borgestrand.

– Vi har bidratt til at et hundretalls mellomstore virksomheter i bygg-, anlegg og transportnæringen i dag er ISO-sertifisert, forteller daglig leder Arild Gustavsen, som mener selskapet har «alt på stell» når det gjelder økonomi og HMS. Sertifiseringsprosessen har vært en bevisstgjøring av de ressurser bedriften rår over, og hvordan disse kan utnyttes enda mer målrettet innen ledelse og miljø.  Det nye for Råde Graveservice er de overordnede ledelsesstrukturene, ved at bedriften må identifisere og kvalitetssikre alle interessepartnere rundt bedriften. Det er viktig at kjerneprosessene gir et positivt resultat, understreker Gustavsen.

Må forstå hensikten
HMS/KS-leder Lars Andersen, har vært hovedansvarlig for den omfattende prosessen fra Råde Graveservice AS sin side. Han har lang fartstid i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet, mens daglig leder Knut Magnus Hvidsten har involvert seg sterkt i arbeidet med ledelsessystemet for kvalitet.

– Vi er opptatt av at alle medarbeidere forstår hensikten med standardene for ISO-sertifiseringen. Vi skal tilby tjenester av høy kvalitet slik at vi blir en foretrukket samarbeidspartner i vårt marked.  Samtidig vil denne sertifiseringen gjøre oss bevisst på hvordan vi kan jobbe smartere for å spare tid, penger og ressurser. Høy kvalitetsgrad kombinert med effektiv utnyttelse av ressursene våre gir også god lønnsomhet, mener Hvidsten.

Nyttig verktøy på telefonen
– Et ISO-sertifikat kan sammenlignes med et førerkort. Det er en langvarig prosess. Det tar tid å bli en god maskinfører. Samtlige medarbeidere får nå tilgang til to ulike apper på sin telefon, der de kan hente relevant informasjon om sertifiseringen og samtidig ha et verktøy for timeføring, sjekklister i forhold til kvalitet og eventuelle avvik både på kvalitet og HMS.  Det er viktig at disse redskapene blir tatt i jevnlig bruk slik at vi kan bli enda bedre på arbeidsmiljø og kvalitet. Selv om vi er gode i dag er det fortsatt et forbedringspotensial, mener Lars Andersen.

ISO-sertifikatene er nå hengt opp på veggen i resepsjonen hos Råde Graveservice, og her skal de henge som en daglig påminnelse om å sikre at bedriften skal være i front både innen ledelse, miljø og arbeidsmiljø. Foto: Odd Borgestrand.

– Hele ideologien er at vi skal dokumentere kontinuerlig forbedring. Vi har et meget godt utgangspunkt, fordi vi har medarbeidere med den nødvendige forståelsen for selve sertifiseringen når det gjelder effektiv styring og bedring av kvalitet, mener konsernleder Terje Andersen.   

Hovedmålet er at vi gjennom denne sertifiseringen skal sitte igjen med en gevinst i form av trygge arbeidsplasser.

Et godt verktøy
Innen miljø og arbeidsmiljø mener HMS/KS-leder Lars Andersen det er mange gevinster å hente.

Nå har vi et godt verktøy for å håndtere arbeidsmiljø-risikoer. Ved å bruke standarden effektivt kan vi redusere antallet uønskede hendelser. Vi er opptatt av at alle skal komme trygt hjem hver eneste dag. Videre kan vi redusere fravær, kostnader på forsikringer og styrke vår helse- og sikkerhetskultur der alle medarbeiderne oppfordres til å ta en aktiv rolle for et allerede godt arbeidsmiljø. Her ligger det et spesielt ansvar hos prosjektledere og anleggsledere, som er nøkkelpersoner ute på anleggene våre, mener Andersen.  Ledelsen har i dag et sterkt fokus på miljøstyring. Nå har vi på en måte fått et stempel på at vi pr i dag er oppegående og friske, sier han med et smil.

– Når vi setter ord og kroner på våre avvik vil det oppstå en tydeligere forståelse av kostnadene ved å gjøre feil. Dessuten er det viktig at vi alle lærer av de feil som skjer, enten det er ute på anlegg eller hos oss i administrasjonen, mener Hvidsten.

Han er tydelig på at de ulike systemene nå må inn i ryggmargen til hver enkelt medarbeider.

-Nå skal vi bruke og lære disse systemene. Mitt ønske er at vi skal jobbe tryggere, bedre og enda mer lønnsomt, konkluderer Knut Magnus Hvidsten.