Nyheter

Tror på «fysisk» gjennomføring av Bygg Reis Deg

-Nå trenger vi å møtes, sier administrerende direktør i Bygg Reis Deg, Gunnar Glavin Nybø, som håper og tror på ei byggmesse av det gode, fysiske slaget i oktober. Foto: Odd Borgestrand.

Det ser stadig lysere ut for at Bygg Reis Deg 20.-23. oktober vil bli den gode, fysiske messa som arrangørene håper på.

Av Odd Borgestrand

Administrerende direktør i Bygg Reis Deg, Gunnar Glavin Nybø håper utstillere om foreløpig sitter på gjerdet nå melder seg på, slik at messehallene på Lillestrøm blir fylt opp.

I 2019 deltok 120 utenlandske utstillere, og foreløpig ser det ut til å bli krevende å få mange av disse tilbake til Norge og Bygg Reis Deg. Her har imidlertid arrangørene et digitalt tilbud, der både norske og utenlandske utstillere kan formidle sitt budskap og sine produkter via digitale flater. Nybø og hans team gjennomførte forrige uke et eget utstillerforum der de digitale mulighetene ble presentert.

Stand med flere funksjoner
I år blir det mulig å kjøpe en stand med ulike funksjoner. Hovedalternativet er en fysisk stand på Lillestrøm, som kan suppleres med en digital stand eller en produktproduksjon fra fabrikk eller showroom.

– Produktpresentasjoner vil også kunne «gjenbrukes» ved at de i første omgang blir liggende tilgjengelig på nettet fram til 1.desember. Gjennom den digitale plattformen kan utstillere også arrangere èn til èn samtaler dersom de ønsker det. Vi tror dette vil være en måte å nå ut til et større publikum, sier Gunnar Glavin Nybø.

Dermed investerer Bygg Reis Deg betydelige midler i digital produksjon og informasjonsformidling slik at både besøkende og utstillere får økt konkurransekraft via sin deltagelse. Nybø legger ikke skjul på at det er et nybrottsarbeid å selge inn dette, men han mener det er et godt alternativ.

– Det som virker nytt og fremmed i år, vil bli et helt naturlig valg allerede i løpet av et par år, tror han.  

Tid for å møtes
Bygg Reis Deg direktøren er ikke i tvil om at bransjen nå er «sulten» på å møtes fysisk, og håper inderlig at myndighetene får god kontroll over pandemien i løpet av sommeren.

– Vi har god dialog med myndighetene med tanke på gjenåpningsplanen. Vaksinasjonsscenarioet ser positivt ut for den norske befolkningen. Vi ser på denne messa som et varehus, der vi skal klare et godt regime på forebyggende tiltak. Vi har alle lært å ta hensyn i forhold til smittevern.  Derfor tror jeg dette går bra, men et visst usikkerhetsmoment er det uansett, innrømmer han.

280 utstillere så langt
Listen over utstillere teller foreløpig 280, og disse har lagt beslag på 80 prosent av det totale utstillerarealet på årets messe. Samtlige haller på Norges Varemesse på Lillestrøm vil bli tatt i bruk. I Hall A blir det et eget læringssenter med fokus på innovasjoner og nyheter i de ulike bransjene. Dette vil skje fra tre scener i tillegg til en utstillingsdel. I denne hallen blir det også mye verktøy og produkter fra tidligfase i byggeprosjekter.

– Hall B er satt av til VA- og VVS-aktører. VVP vil være godt synlig med en egen paviljong. Rørentreprenørene Norge legger også denne gang sitt rørlegger-NM til Bygg Reis deg.

Glass og fasadeforeningen har besluttet å legge sitt arrangement til Lillestrøm disse dagene, og blir dermed godt synlig med eget program og 24 utstillere. Malermesternes Landsforbund sikret seg god oppmerksomhet i 2019 gjennom sitt NM-arrangement. Denne suksessen blir gjentatt i år. Også her er det påmeldt 24 utstillere innen malerfaget, og vi tror dette blir et flott arrangement i arrangementet, fortsetter Nybø.

– Malerseksjonen vil innta Hall E, sammen med en stor delegasjon verktøy-leverandører, som vil sørge for god stemning.

Byggenæringens Innovasjonspris
Nybø slår også et slag for Byggenæringens Innovasjonspris. Hensikten med konkurransen er å fremheve innovative firmaer, organisasjoner eller team som bidrar til økt konkurransekraft og verdiskapning i norsk byggenæring. Prisen deles ut til et firma/organisasjon eller et team som har gjort en særlig innsats når det gjelder innovasjon knyttet til prosesser, produkter og tjenester samt bidratt til en mer bærekraftig og konkurransedyktig byggenæring. Løsningen skal være i funksjon og kunne dokumentere økt konkurransekraft og verdiskapning. Det er mulig å sende inn forslag på kandidater fram til 1.juni. Prisutdeling og innovasjonskonferanse er berammet til 22.oktober.

43.592 besøkende tok turen til Bygg Reis Deg i 2019. Den rekorden vil nok etter all sannsynlighet bli stående. Bygg Reis Deg og Norges Varemesse er ikke alene om å håpe på fysiske storsamlinger. Flere aktører har slått seg sammen i et felles forum for å holde tett kontakt med myndighetene. Her er også Grieghallen, Trondheim Spektrum, Compass Fairs. Stavanger Forum, Nor-Fishing, Aqua Nor og Oslo Spektrum med.