Aktuelt

Tok et oppgjør med grønnvaskerne

Bildet: Administrerende direktør i Schneider Electric Norge, Karoline Nystrøm, oppfordret også de mindre bedriftene i Norge til å hente inspirasjon og kompetanse for å komme i gang med lønnsom investering i bærekraft. Foto: Odd Borgestrand

Det ble tatt et alvorlig oppgjør med grønnvasking under Schneider Electric sitt bærekrafts- og innovasjons-webinar torsdag. Det sørget administrerende direktør i Schneider Electric Norge, Karoline Nystrøm og bærekraftsjef i Storebrand, Karin Greve-Isdahl, for.

Av Odd Borgestrand

Selskapers påstander om sitt bærekraftsarbeid er i år for alvor satt under lupen. Det holder ikke lenger å late som, eller å innføre pyntetiltak som ikke egentlig bidrar til å løse problemet. Kunder og samarbeidspartnere forventer mer – og krever å få se bevisene på at det er innhold i påstandene. 

«Grønnvaskere snakker høyt om bærekraft uten å bidra med noe som gjør verden bedre», står det i den såkalte Grønnvaskingsplakaten.
Samarbeid på tvers av merkevarer og bransjer blir dermed viktig. Defor ble åpenhet, samarbeid og kunnskapsdeling trukket fram som viktige verdier av de to samtalepartnerne i webinaret.
Selskaper som fortsetter som før, men med en markeds- og kommunikasjonsstrategi som fokuserer på bærekraft, vil nesten alltid være grønnvaskere. 

Verdens beste

Temaet for Schneider Electrics webinar var bærekraft og dens relasjon til åpenhet og transparens, og for arrangøren ble dette også en fin måte å markere at Schneider nylig ble kåret til verdens mest bærekraftige selskap av Corporate Knights. Storebrand har også kommet langt i sitt arbeid med bærekraft. Bærekraftrapportering har siden 2008 vært integrert i årsrapporten til Storebrand og revidert av en uavhengig part. Begge direktørene understreket viktigheten av å få bærekraftmålene inn som en del av bedriftenes DNA, men samtidig var de tydelige på at bærekraft også skulle være en driver for gode økonomiske resultater.

Bærekraft i alt som gjøres

Karin Greve-Isdahl la ikke skjul på at hun var stolt over å jobbe i et selskap som integrerer vi bærekraft i alt de gjør, inkludert investeringer, produkter og egen drift, og er derfor også. rangert som et av verdens mest bærekraftige selskap i kåringene Dow Jones Sustainability Index og Global 100. Storebrand har lenge jobbet med bærekraft innenfor innkjøp, både gjennom minimum-standard for leverandører og samarbeidspartnere, og gjennom en vekting på minst 20 prosent i innkjøpsprosessene. Med et nytt rammeverk for å følge opp og evaluere leverandører har selskapet en målsetting om at alle leverandørene skal være klimanøytrale innen 2025.

Miljøkampen

Bærekraft kan også kalles miljøkampen, mente Schneider-direktør Karoline Nystrøm. Nå er det slutt på veldedighetsprat. Bærekraft er en av de store megatrendene i tiden som kommer. Dette handler om å drive god forretning og samtidig bidra til et godt samfunn for neste generasjon. Bærekraft må være en del av strategien, både for å tjene gode penger og tjene samfunnets interesser.

God forretning

Karin Greve-Isdahl mente de fleste styrer i norske selskaper nå har bærekraft høyt på agendaen. 
– Dersom vi ikke har kontroll på dette går vi glipp av store forretningsmuligheter. Vi må spørre hvilke produkter og tjenester markedet etterspør. Det handler ikke om kostnadsfokus, men en viktig investering.  Det handler om å utnytte dette i sin forretningsmodell, sa hun. 

Gjenbruk av kontorlokaler

Et sentralt spørsmål i samtalen ble de store eiendomsmassene som kan bli stående delvis tomme etter korona-pandemien.  Eiendomsmarkedet står for 40 prosent av utslippene på verdensbasis. Kontorbygg må trolig få endret bruk, for en mer effektiv utnyttelse. Her er effektivisering og gjenbruk sentrale stikkord, mente Greve Isdahl.
– Det handler ikke om at vi må ofre noe for å være bærekraftige. Det er ikke nødvendig å dusje i kaldt vann, eller fryse på kontoret. Kjernen er effektivisering gjennom smart teknologi, hevdet Karoline Nystrøm

Tosidighet

– Samtidig handler det om tosidighet, det vil si å tjene penger i det grønne skiftet, drevet av digitalisering og teknologi.
Energieffektivisering er kjernevirksomheten i Norge, mens elektrifisering er viktig i land som ikke er kommet like langt som Norge. Vi må drive bærekraftig forretning ved å hjelpe våre kunder i tillegg til at vi bidrar mye internt, la hun til.

Lønnsom bærekraft

Storebrand forvalter tusen milliarder kroner for å gi sine 1,2 millioner kunder i Norden best mulig avkastning, spesielt når de skal begynne på sin lengste ferie, altså pensjonsalderen.  Derfor investerer de i selskapene som Storebrand mener står for en lønnsom drift og dermed bærekraft.  
– Grønnvasking er en utfordring, og derfor er forbrukerne skeptisk til grønne budskap. Vi må levere et sant budskap og ikke et vasket budskap. All kultur og endring starter med ledelsen. Det betyr at vi må kartlegge egne muligheter. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe, understreket Karin Greve-Isdahl.

Gode råd på veien

Alle ser at det kommer store og tunge regulereringer inn i det grønne skiftet. Administrerende direktør i Schneider Electric Norge, Karoline Nystrøm, oppfordret derfor også de mindre bedriftene i Norge til å hente inspirasjon og kompetanse for å komme i gang. 
– Utfordre deg i din egen bransje. Se hvordan du kan posisjonere deg. Snakk gjerne også med konkurrenter. Det er ikke farlig å snakke sammen for å finne felles arenaer. Det er viktig å ha selvtillit nok til å dele kompetanse, sa Nystrøm.
Storebrands bærekraftdirektør oppfordret bedriftsledere til å sjekke ut bærekrafts kompetansen i styret. Mange store selskaper har denne kompetansen, men det er viktig å begynne med styrerom og ledelse.

– Begynn i det små

– I Storebrand er det etablert et bærekraftbibliotek som er åpent for alle.
Konklusjonen ble dermed at næringslivet er en del av løsningen. Det er ingen tid å miste og alle må øke tempoet for å nå FNs bærekraftmål. Begynn i det små slik at man ikke går på en smell ved første korsvei, konkluderte de to direktørene.