Arkitektur

Tina Larsen blir ny president i Arkitektforbundet

Bildet: President Tina Larsen i Norske arkitekters landsforbund. Foto: Mette Kvarme.

Tina Larsen skal være president i Arkitektforbundet (NAL) de neste tre årene. – Som president vil jeg løfte betydningen av arkitektens kompetanse i den bærekraftige utviklingen, sier hun.

Siden studietiden har Larsen bodd i Bergen, og de siste årene har hun jobbet hos Byarkitekten i byen. 14. juni ble hun valgt som styreleder og president i den landsdekkende medlemsorganisasjonen som jobber for å fremme god arkitektur og arkitektenes felles interesser.

– God arkitektur gjør livene våre bedre

– Det er en ære å få representere arkitektene. Jeg ønsker å jobbe for økt synlighet og oppmerksomhet om betydningen av god arkitektur og for at arkitekter i hele landet får den posisjonen og de rammevilkårene som trengs for å skape vakre, særpregede, grønne og inkluderende steder og bygninger. God arkitektur gjør livene våre bedre, sier den nyvalgte presidenten.

Det var mange som ønsket vervet og mange gode kandidater som ble foreslått av andre. I intervjuer med Arkitektforbundets valgkomité, viste Tina Larsen komiteen et brennende engasjement for arkitektfaget og arkitektenes rolle.

Trygt og tillitsfullt rom for samarbeid

I innstillingen skriver valgkomiteen at Tina har arbeidserfaring som spenner over hele arkitekturfeltet:

«Hun har i de senere år jobbet med å bruke politikk, debatt og regelverk til å påvirke gode bo- og bymiljøer gjennom sitt arbeid i Husbanken og Byarkitekten i Bergen. I disse jobbene har hun vist hvordan man kan jobbe organisatorisk, politisk og mellommenneskelig for å løfte kvalitet i våre bygde omgivelser, og hun har vist viktigheten av å skape et trygt og tillitsfullt rom for samarbeid i de komplekse strukturene som vårt fag i dag er en del av.»

– NAL gjør mye bra, og jeg vil fortsette det gode arbeidet. Det er viktig at vi arkitekter kjenner på et faglig felleskap, for sammen å styrke arkitekturens handlingsrom, inspirere hverandre og møte utfordringer sammen. Jeg vil jobbe for at arkitektur løftes i de politiske prioriteringene. Norge trenger en mer helhetlig arkitekturpolitikk, sier NAL-president Tina Larsen.

logo
Bjørn Laberg