Nyheter

Tilbyr Massivtrekurs som e-læring

For alle i bransjen som ønsker å vite mer om bygging i massivtre er det nå mulighet for å få en solid innføring i emnet, – fra egen kontorpult.

Massivtre som byggemetode er relativ ny i Norge, samtidig som interessen og etterspørselen fra offentlige og private byggherrer er økende. Byggmesterforbundet har derfor utviklet et e-læringskurs som gir grunnleggende kunnskap om massivtre som byggemetode, og hvilke muligheter og begrensninger som finnes. 

Kurset har sitt utspring i et massivtrekurs som ble laget av SINTEF Byggforsk for Byggmesterforbundets medlemmer i region Nord i 2019, med støtte fra Innovasjon Norge. 

Sammen med fagkonsulentene i Byggmesterforbundet har jeg vært med å bearbeide det opprinnelige kursmateriellet for digitalisering. Å tilrettelegge denne typen kurs for e-læring har vært utfordrende, men utrolig lærerikt, sier Anne Marit Stork, Byggmesterforbundets regionleder i Nord, som har vært prosjektleder for arbeidet. 

Kurset er produsert og tilbys i kursportalen Munio. I tillegg til kurset i massivtre, har forbundets fagkonsulenter så langt utviklet tre andre kurs på plattformen. Dette er kurs i prosjektering, kalkulasjon og trevirke/trekvalitet. Flere e-læringskurs er på trappene, blant annet et fuktkurs. 

Vi vil fremdeles tilby kurs med undervisning på TEAMS, som vi har gjort i 2020. Og når det blir mulig, vil også ordinære kurs med fysiske samlinger starte opp igjen, sier Frank Ivar Andersen, daglig leder i Byggmesterforbundet.

Med e-læringskursene håper vi å nå enda flere som ellers kanskje ikke tar seg tid til å gå på kurs. Kursene er utrolig fleksible i forhold til tid og sted. Man får umiddelbart tilgang til kurset når det bestilles i kursportalen, så det eneste som kreves er i grunnen at man har en pc tilgjengelig, fastslår Andersen. 

Massivtrekurset og de andre e-læringskursene finner du på www.byggmesterskolen.no eller de kan bestilles direkte i Munio kursportalen.