Aktuelt

Tidenes kontrakt til Nordic Bulk

Bildet: Intensjonen er at Nordic Bulk får EPCkontrakt og tar ansvaret for utvikling og levering av hele prosessanlegget til prosjektet. Fra venstre: Atle Maudal, Sjur Bjerke, Anders Ask, Peder Egeland, Jone Mæland og Karstein Øvstebø.

Nordic Bulk er tildelt intensjonsavtale for prosessanlegget til Engebø Rutil og Granatprosjekt i Sogn og Fjordane.

Nordic Bulk AS er tildelt intensjonsavtale av Nordic Mining (Nordic Rutile AS) for levering av prosessanlegget til Engebø Rutil og Granatprosjekt. Intensjonen er at Nordic Bulk får EPC-kontrakt og tar ansvaret for utvikling og levering av hele prosessanlegget til prosjektet. EPC-kontrakten har potensiale på 5-600 mill og skal utvikles og forhandles ferdig til høsten 2021.

– Den valgte løsningen er utviklet i samarbeid med Nordic Mining´s prosjekt-team gjennom en periode på ca. 3 år. Vi har lykkes å finne en kostnadseffektiv løsning med relativt kort byggetid, uten å gå på kompromiss med kvaliteten, sier daglig leder Peder Egeland i en pressemelding.

Leveransen består av et grovknuseverk som skal stå inne i fjellet nær gruva i Engebøfjellet. Ved Førdefjorden ligger prosessanlegget som består av finknuseverk, våtprosess-anlegg, tørrprosess-anlegg, lagertanker, utlaster til skip og en hel rekke transportbånd og elevatorer mellom de ulike seksjonene. De ulike anleggene leveres med tilhørende bygg. Oppstart av prosessanlegget er planlagt til Q1 2024, leveranse og montering blir andre halvår 2023.

– For oss er dette en unik mulighet til å benytte hele spekteret av kompetanse vi har bygget opp gjennom snart 30 år i bransjen. Dette er den største kontrakten vi noen gang har blitt tildelt og vil resultere i doblet omsetningen de kommende årene. Kontrakten vil lede til nye arbeidsplasser og gir oss en mulighet til å vokse og ta større oppdrag i et voksende marked både i Norge og utlandet, sier Egeland. 

– Vi er opptatt av å fortsatt være til stede for eksisterende kunder og bygge anlegg for både store og små kunder. For oss er det viktig å bevare det gode samarbeidet med kundene som har vært med oss gjennom mange år samtidig som vi bygger organisasjonen videre. For å kunne gjennomføre prosjekt leveransen til avtalt tid og med høy kvalitet har vi inngått samarbeid med tre norske leverandører; Tau Mek AS, Einar Øgrey Farsund AS og Imtas Prosjekt AS, sier Egeland.

Om Nordic Bulk AS: 
Nordic Bulk AS leverer anlegg til bergverks- og mineralindustrien, som pukk og grustak, smelteverk, gjenvinningsanlegg og gruvedrift. Selskapet har hovedkontor på Forus (Sandnes) og er 32 ansatte, de fleste med lang erfaring fra bransjen. Selskapet ble etablert i 1993 og omsatte i 2020 for NOK 183 mill. Kundene er hovedsakelig norske, men flere jobber har de senere årene kommet fra de skandinaviske landene og nå nylig en ordre fra UK.

Bildet: Prosessanlegget ved Førdefjorden vil bestå av finknuseverk, våtprosess-anlegg, tørrprosess-anlegg, lagertanker, utlaster til skip, samt en hel rekke transportbånd og elevatorer mellom de ulike seksjonene.