Aktuelle prosjekter

Terningmoen leir vokser

Skisse av det nye kontorbygget. Illustrasjon: Forsvarsbygg/ Longva Arkitekter

Nå skal nytt kvarterbygg og kontorbygg på plass. Tidlig i juni inngikk Forsvarsbygg kontrakter med entreprenøren Syljuåsen AS på til sammen 194 millioner kroner.

– Nå bygges det endelig på Terningmoen igjen. En soldat trenger et godt sted å jobbe, hvile og sove. Det får de med disse byggene. Vi gleder oss til å ønske Forsvaret velkommen til nye, moderne, og ikke minst energieffektive bygg, som vi håper våre soldater vil trives i, uttaler prosjektsjef Anders Martinsen i Forsvarsbygg.

– Byggene skal erstatte midlertidige bygg i leiren som fjernes når de nye byggene ferdigstilles. Dette blir nye og moderne kapasiteter for Forsvaret på Terningmoen. Med bakgrunn i den nylig vedtatte langtidsplanen for Forsvaret, forventer vi at Terningmoen vil bli ytterligere utviklet i tiden som kommer. Forsvarsbygg vil forestå videre planlegging og bygging på Terningmoen i tråd med de oppdrag som blir gitt til oss, sier han.

Skisse av det nye kvarter (hybelbygg). Illustrasjon: Forsvarsbygg/Longva Arkitekter

Godt steg

– Vi i Hæren ser virkelig frem til å få overlevert nytt kontorbygg og kvarterbygg på Terningmoen. Behovet er stort både på Rena og Terningmoen, og dette er et godt steg i å legge til rette for videre utvikling av Hæren i tråd med ambisjonene i Langtidsplan, sier oberstløytnant og kommunikasjonssjef i Hæren, Lars Strøm.

Fornøyd samarbeids- og kontraktspartner

– I et krevende marked er vi svært tilfreds med å få på plass disse prosjektene for Forsvarsbygg. Vi er stolte av dette. Dette er med på å sikre arbeid til våre lokalt ansatte håndverkere, sier daglig leder Steffen Haugen i Syljuåsen AS.

– Disse prosjektene vil bidra til å befeste vår posisjon i Innlandsmarkedet. Syljuåsen AS har lenge vært en betrodd partner for Forsvarsbygg via rammeavtaler, og denne nye kontrakten understreker selskapets evne til å levere på kvalitet og pris, mener Haugen.

Trivsel under tjeneste og hvile

Det nye kontorbygget vil bestå av cellekontorer og teamkontorer. Det skal kunne ha opp mot 84 kontorplasser. Bygget skal inneholde møteromsfasiliteter, tilstrekkelig med sosiale soner, administrative fasiliteter i hver etasje, samt lagerareal i kjeller. Bygget skal være fleksibelt, og skal med mindre ombygging kunne tilpasses dersom Forsvarets bruk og behov skulle endre seg over tid.

Kvarteret, eller hybelbygget, skal inneholde 71 hybler. Alle boenhetene utstyres med eget bad og kjøkkenkrok. Bygget vil i tillegg til å ha langtidsboende, også kunne benyttes til å huse gjester og kursdeltakere. Forsvarsbygg skal som byggherre både oppføre og drifte de nye byggene. Forsvarets soldater og ansatte vil få et betydelig bedre tilbud enn de midlertidige by

logo
Bjørn Laberg