Nyheter

Telia og Multiconsult samarbeider om smartteknologi

Telia og Multiconsult samarbeider om utvikling av smarte bygg og samfunn. Illustrasjonsbilde fra bygging av Bjørvika i Oslo: Photorama/Pixabay.

Telia og Multiconsult skal samarbeide om utvikling av smarte bygg for å muliggjøre smartere og mer bærekraftige byer og samfunn. Samarbeidet omfatter bruk av digitale løsninger i bygg, infrastruktur og ellers i samfunnet, og sammen tar selskapene viktige grep om digital omstilling.

I en tid der teknologi er en av hoveddriverne bak den pågående transformasjonen i næringen, forener de to selskapene kompetanse og samarbeider for å ta grep om omstillingen til en digital fremtid. Samarbeidet har utgangspunkt i potensialet knyttet til Internet of Things (IoT), med mål om å skape verdi for kundene på en trygg og fremtidsrettet måte.

– Vi fokuserer på digital innovasjon ikke for teknologiens skyld, men for den verdiskapningen nye teknologiske løsninger kan bidra til. Smartteknologi har de siste årene blitt sentralt i nye bygginstallasjoner, men vi er bare i en startfase når det kommer til å forstå hvordan dette på sikt vil påvirke bygg, infrastruktur, byer og samfunn, sier konsernsjef Grethe Bergly i Multiconsult, i en pressemelding. 

Herman Bjørn Smith og konsernsjef Grethe Bergly i Multiconsult.

Fremtidsrettede løsninger
Samarbeidet vil på kort sikt fokusere på hvordan sensorikk, trådløse teknologier og andre digitale løsninger kan danne grunnlag for optimalisert ressursutnyttelse og interaksjon med brukerne av det bygde miljø, blant annet gjennom belysning, klima og optimalisering av drift. På sikt er det en klar ambisjon om å bygge videre på dette for å skape morgendagens sammenkoblede miljøer og økosystemer i et bærekraftig perspektiv.

– Bygge- og anleggsbransjen er i et viktig digitalt veiskille og må transformeres for å møte de nye kravene som kommer fra en økende urbanisering, miljøhensyn og leietakers økte krav til digitale løsninger – samt for også å holde følge med den nye, digitaliseringsintensive konkurransen. Sammen med Multiconsult vil vi utnytte hverandres styrker innen bransjekompetanse og teknologi for å støtte våre kunder på deres digitaliseringsreise og arbeide for mer effektive og bærekraftige bygninger for å muliggjøre smartere og mer levedyktige byer og samfunn, sier Björn Hansen, Head of IoT hos Telia Division X.

Verdikjeden i bygg- og anleggsbransjen er i startfasen av en omfattende transformasjon.

– Det er avgjørende for oss å finne partnere som vi kan utfordre etablerte sannheter og søke verdiskapning i et helhetlig perspektiv. Telia har vist seg som en svært fremoverlent og innovativ aktør som blant annet har satset tungt på IoT. Vi utfyller hverandre derfor på en veldig god måte, og vil jobbe aktivt med hvordan vi kan skape synergieffekter og samfunnsverdi sammen med blant annet utbyggere, sier Herman Bjørn Smith, Chief Digital Officer i Multiconsult.

Multiconsult er et av Norges største selskaper innen rådgivende ingeniørtjenester. Telia er et ledende telekom-selskap i Norden og har en egen enhet – Division X – som jobber med digital innovasjon innen konsernet.