Aktuelt

Teknisk krevende bade- og svømmeanlegg

Bildet: Fasadeløsning ved Ålesund bybad. Foto: Kristoffer Antonsen

Bybadet i Ålesund er ikke bare bade- og svømmeanlegget, men også et strategisk signalbygg som bidrar til utviklingen av sentrum.

– Det har vært et teknisk krevende prosjekt av flere grunner, som byggets geometri i forhold til bruk av skrå flater, tak og vegger. For eksempel er det en støpt vegg som heller 40 grader innover ved inngangspartiet. Den østre veggen krager innover samtidig som den er parallell med gaten utenfor. Å støpe vegger som skråner i to forskjellige retninger er teknisk utfordrende både materielt og utførelsesmessig, sier Hans-Petter Brandal, prosjektleder i Veidekke Entreprenør AS, i en pressemelding.

De lokale pionerene bak dette prosjektet har en visjon om at Ålesund skal bli et enda mer attraktivt reisemål. Målet er at Ålesund skal ha minst 10 lignende attraksjoner på sikt. I tillegg til å være en del av disse fremtidige planene, er Bybadet bokstavelig talt en del av byen. Bygningen er koblet til sentrum via rørgater og henter overskuddsvarme fra trafostasjonen og gir kjøling tilbake.

Bybadet huser blant annet et 50 m basseng, et stupetårn, to vannsklier, terapibasseng, bølgebasseng, saunaer m.m. Bygget har en hel etasje for teknisk utstyr, og har blant annet et moderne anti-drukningssystem med kameraer montert i bassengene som slår alarm dersom noen blir liggende stille under vann. I tillegg til alle tekniske aspekter er utformingen av Bybadet ekstraordinær.

Det er flislagt i alle områder rundt bassenget og garderober. Gulvene i gangarealene er i slipt betong. Innvendige tak er delvis i trespiler, og for å møte støyutfordringene er det brukt lyddempende materialer som trespiler og plater på veggene. Utsiden er vakkert kombinert med granitt og en stor glass- og aluminiumfasade som forbinder Bybadet med byen og livet utenfor.

Arkitekt: Invit Arkitekter AS og Kosberg Arkitektkontor AS (Norconsult AS)
Produsent: H-fasader AS
Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør AS
Sapa-løsninger: Sapa 4150 Fasade, Sapa 2050 Dører, Sapa 2086 Dører og Sapa 1086 Vinduer

(Kilde: Sapa Building System)