Aktuelt

Tar tak i feil bruk av fiberstropper

Bildet: Løsningen er et adapter som monteres i sjakkel, som vil gi økt anleggsdiameter mellom stroppe og sjakkel.

Gründerne i SafeT AS har utviklet en løsning for problematikken med utilstrekkelig anleggsdiameter ved bruk av fiberstropper i løft.

Løsningen er et adapter som monteres i sjakkel, som vil gi økt anleggsdiameter mellom stroppe og sjakkel. Problematikken gjelder også bruk av stropp i krok på kjettingskrev, hvor også anleggsdiameteren ofte blir for liten i kroken. Her kan man enkelt feste inn et sjakkel med adapter for å gi stroppen den anleggsdiameteren den skal ha.

Internasjonal oppmerksomhet

I samarbeid med Sintef og Sakkyndig virksomhet i Vitec AS, er produktet kvalitetssikret og godkjent slik at produktet er trygt å bruke. Samarbeidet har ført til en patentert løsning.

– Løsningen har fått internasjonal oppmerksomhet innen Olje og Gass, Havbruk, og bygg- og  anleggsbransjen. SafeT jobber nå for å få på plass forhandlere internasjonalt, siden problematikken er den samme overalt, sier produktutvikler Ketil Våg i SafeT AS i en pressemelding. 

– Produktet bidrar til å redusere risiko ved at man enkelt kommer opp i produsentens krav om minste anleggsdiameter, samtidig som det bidrar til at man slipper å bruke overdimensjonert utstyr, forklarer Våg.

Etterlyser fokus på riktig bruk av løfteredskap

– Bransjen er generelt dårlig til å etterleve kravet om anleggsdiameter, men dette kravet gjelder for både lette og tunge løft, uavhengig av vekt/belastning av stroppen. Stroppens oppgitte kapasitet reduseres umiddelbart ved feil bruk, og det kan oppstå skader på stroppens fibre, noe som er umulig å oppdage før ulykken er et faktum, sier Våg videre.

– Det kan se ut som bruker har et valg om regelverket skal følges, men det har man ikke.
Slik praksisen er i dag, virker det som at brukere av løfteredskap ikke har satt seg tilstrekkelig inn i kravene til minimum anleggsdiameter både på stropper, kjetting og wire-stropper. Heldigvis har nå de fleste som driver med opplæring innen løft har forstått problematikken og har lagt ekstra fokus på dette under kursing. Da er det i iallfall håp for kommende generasjoner sier Ketil Våg avslutningsvis.

Bildet:  Løsningen har fått internasjonal oppmerksomhet innen Olje og Gass, Havbruk, og bygg- og  anleggsbransjen.