Aktuelt

Swerock kjøper Frøseth

Bildet: Frøseth har ni uttak for pukk & grus på Innherred i Nord-Trøndelag og et asfaltverk i Verdal. Bildet er fra Hello pukkverk i Verdal. Foto: Frøseth.

31. mai inngikk Swerock AS en avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i Frøseth AS. Frøseth er et selskap hjemmehørende i Verdal med virksomhet innen pukk & grus og asfalt.

Selskapet har ni uttak for pukk & grus på Innherred i Nord-Trøndelag og et asfaltverk i Verdal.

– Dette er en viktig satsing for Swerock og Peab. Vi kjenner godt til Frøseth og gjør dette oppkjøpet fordi Frøseth er et veldrevet selskap med dyktige ansatte og gode lokasjoner. Jeg vil ønske de ansatte i Frøseth velkommen til Swerock og Peab-familien, sier adm. direktør Swerock Karl-Gunnar Karlsson, i en pressemelding.

– Gjennom oppkjøpet av YITs nordiske virksomhet innen asfalt og pukk & grus i 2020, styrket vi Swerocks tilstedeværelse i Norge. Med oppkjøpet av Frøseth styrker vi vårt nærvær i Trøndelag. Vi gjør disse satsingene fordi vi har tro på Trøndelag og Norge. Det kommer hele Peab til gode, påpeker Karlsson.

– Som eiere av Frøseth var vi kommet til et veiskille. Vi kjenner Swerock og Peab godt og vi er veldig tilfreds med at de blir nye eiere. Med sin størrelse og kompetanse har Swerock de beste forutsetninger for å utvikle virksomheten videre, sier Arild Frøseth, daglig leder og deleier i Frøseth AS.

Arild Frøseth vil fortsette som daglig leder i selskapet. Oppkjøpet forutsetter godkjenning av Konkurransetilsynet. Transaksjonen forventes gjennomført i andre halvår 2021.

Om Frøseth:

Frøseth omsatte i 2020 for 104 MNOK og har 40 ansatte. Arild Frøseth og Svein Eggen eier hver 50 prosent av aksjene i Frøseth AS gjennom sine respektive holdingselskaper.

Om Swerock:

Swerock er en del av Peab-konsernet og har virksomhet i Norge, Sverige og Finland. Selskapet har flere virksomhetsområder, hvorav de største er pukk & grus og betong. I Norge har Swerock i dag 40 ansatte, 29 uttak for pukk & grus og tre betongfabrikker. I Trøndelag har Swerock et uttak i Verrabotn