Nyheter

Strengere smittevern for bygg- og anleggsbransjen i Oslo

Illustrasjonsbilde

Bygg- og anleggsbransjen i Oslo får en forskrift for ivaretakelse av smittevern. Den trer i kraft 2. mars og gjelder til og med 23. mars 2021.

– Vi har en økende smittetrend i Oslo og det har vært smitte på flere byggeplasser. Flere smittetilfeller er knyttet til byggeplasser der ansatte også jobber på andre byggeplasser. Det er også særlig stor risiko knyttet til innkvartering av ansatte som bor trangt, sier Rina Mariann Hansen, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester.

Godt samarbeid med bransjen
– Vi samarbeider godt med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene om testing på kommunale byggeplasser og vil trappe opp for å teste også på private arbeidsplasser. For at kommunen skal få oversikt over smittesituasjonen, og for at de øvrige forsterkede smitteverntiltakene skal få effekt, er det nødvendig at den bransjen hvor det faktisk pågår utbrudd sikrer forsvarlig drift, sier byråden.

Bygger på bransjens egne regler
Tiltakene som innføres bygger på bransjens egne regler. Ved å forskriftsfeste disse kan brudd sanksjoneres. I forskriften legges det også inn krav som kommer i tillegg til anbefalinger gitt i bransjens egen veileder. Det ble gjennomført et møte med Byggenæringens landsforening og Fellesforbundet ved Bygningsarbeidernes Fagforening den 28.februar. Begge aktørene understreker at det er behov for å innføre et strengere regelverk i Oslo i form av en forskrift for smittevern for byggeplasser i Oslo.

Følger opp med stikkprøver og mottak av tips
For å sikre etterlevelse vil Oslo kommune følge opp med stikkprøvekontroll. Vi ønsker også tips hvis noen observerer brudd på reglene. Det er opprettet en egen e-postadresse som det kan meldes til: [email protected].