Nyheter

– Støtteordninger må i større grad tilpasses hverdagsnæringslivet

Illustrasjonsbilde: Getty Images

Ni av ti norske bedrifter er definert som små og mellomstore bedrifter. Selv om disse bedriftene representerer majoriteten av norsk næringsliv, opplever mange at det er vanskelig å bli en del av det grønne skiftet. Ifølge SMB Norge er mangel på informasjon og tilrettelagte støtteordninger de viktigste hindringene for bærekraftig omstilling.

Kristian Eilertsen, leder for politikk og samfunnskontakt i SMB Norge, mener dagens ordninger for små og mellomstore bedrifter ikke treffer godt nok. Han peker på følgende hindringer:

  • 62 prosent av Norges små og mellomstore bedrifter sier de mangler informasjon om støtteordninger. I tillegg ønsker de at det blir enklere å søke på støtteordningene.
  • 52 prosent av bedriftene oppgir manglende støtteordninger fra myndighetene. Flere av prosjektene som får støtte i dag er store innovasjonsprosjekter. Støtteordninger må derfor i større grad tilpasses hverdagsnæringslivet. For en liten bedrift vil grønn omstilling kanskje handle om å bytte til elektriske kjøretøy og redusere energiforbruket sitt.
  • Små og mellomstore bedrifter vinner ofte ikke frem i anbud- og søknadsprosesser. Det er synd fordi SMB kan raskere iverksette grønne tiltak som kan ha stor effekt på sikt.
  • Mange SMBer har ikke ressurser til å følge opp og iverksette bærekraftstiltakt. Nye krav til bærekraft bør i større grad tilpasses til SMB-enes virkelighet.
  • Økonomiske støtteordninger, trygghet og forutsigbarhet er viktig for at bedrifter skal lykkes med grønn omstilling. Investeringer må derfor også være lønnsomme. Grønn omstilling kan ikke drives av idealisme alene.
Skjevfordeling av Enovas tilskudd i 2022

I 2022 delte Enova ut 4,9 mrd. kroner til energi- og klimatiltak. 85 prosent av støtten gikk til 100 av totalt 820 selskaper og organisasjoner. Mesteparten av støtten gikk til Norges største industribedrifter. Blant annet fikk Biozin over en halv milliard til utvikling av biodrivstoff. Det er like mye som de nederste 650 til sammen. I 2019 fikk Equinor 2,3 milliarder til prosjektet Hywind Tampen.

KILDE: The UnSustainability Report, utarbeidet av Geelmuyden Kiese