Nyheter

Sterkt samarbeid kvalitetssikrer akustikken

Distriktssjef i Rockfon, Steinar Nygård og prosjektleder i System 1 AS, Inger Hansen med lydkameraet fra Rockfon. Lydkameraet er brukt ved ankomstsenteret for flyktninger i Råde og har bidratt til en tilfredsstillende akustikkløsning for den sårbare konstruksjonen av bygget.

Rockfon er den første leverandøren av akustikkhimlinger på det norske markedet som bruker et lydkamera som finner lydlekkasjer i konstruksjonen.

Dette skjer i tett samarbeid med entreprenøren. For å redusere at lyden reiser fra et rom til et annet skal man sikre rom-til-rom lydisolering. Men selv med velegnede løsninger, så finner lyden frem i sprekker og hull i konstruksjonen. Og det her et godt samarbeid og lydkameraet kommer inn i bildet.

Sikrer best mulig akustiske forhold
Steinar Nygård, Distriktssjef i Rockfon, forteller at det alltid stilles krav til lydreduksjon i bygg, og med lydkameraet hjelper de kundene med å optimalisere nettopp disse kravene: 

– Lydkameraet hjelper kundene våre med å finne lydlekkasjer i konstruksjonen. Det er et viktig verktøy som setter fokus på små montasjefeil, og derfor blir det enklere å leve opp til lydkravene som stilles i prosjektet, sier Nygård i en pressemelding.

– Lyden finner som regel frem rundt lamper, ventilasjon eller ved dårlig montering av vegger. Derfor bruker vi lydkameraet til å kvalitetskontrollere byggets konstruksjon. Det er hele tiden i vår interesse å sikre korrekt bruk av våre produkter, og ikke minst best mulig akustiske forhold. Derfor bruker vi også dette verktøyet til opplæring av nye himlingsmontører.

Vi ønsker å være en tett samarbeidspartner og sikre høy kvalitet i byggeprosjekter, og dermed får entreprenørene glade kunder, sier han videre.

Rockfons nye lydkemera sikrer rom-til-rom lydisolering og finner lydlekkasjer i konstruksjonen og kvalitetssikrer akustikken.

Profesjonalitet i flere ledd
På det nye ankomstsenteret for flyktninger i Råde har lydkameraet fra Rockfon blitt brukt. Inger Hansen, Prosjektleder i System 1 AS, forteller:

– Ankomstsenteret hadde en veldig sårbar konstruksjon, og derfor var det relevant å bruke lydkameraet i dette prosjektet. Sammen med ca. 3000 kvm dB himlinger fra Rockfon, som sikrer rom-til-rom lydisolering, resulterte det i en tilfredsstillende akustikkløsning. Inger Hansen fortsetter:

– Det er andre gangen vi bruker lydkameraet i et prosjekt, og så langt er vi veldig fornøyde. Det er også en av grunnene til at vi velger Rockfon, fordi de stiller med profesjonalitet i flere ledd. Både som leverandør og samarbeidspartner.

Kvalitetssikrer sluttproduktet
Rockfon ønsker å være en foretrukken partner i bransjen. Derfor var det opplagt å investere i et lydkamera:

– Verktøyet gir oss muligheten til å stille sterkere som både leverandør og samarbeidspartner. Vi i Rockfon brenner for god akustikk, og med lydkameraet leverer vi et enda sterkere sluttprodukt som kvalitetssikrer akustikken, og den gode opplevelsen til brukerne, avslutter Steinar Nygård.