Aktuelt

Steni lanserer Colour Reuse

Bildet: Platene kan monteres horisontalt, vertikalt og diagonalt. Kombinert med 80 standardfarger og 3 glansgrader får arkitekter og byggherrer et stort spillerom for å skape unike fasadeuttrykk.

Nå har Steni AS, Norges eneste produsent av fasadeplater, utviklet Steni Colour Reuse – et sett med standardiserte fasadeplater som setter ombruk i system.

Steni Colour fasadeplater kommer med 60 års garanti og over 100 års forventet levetid. Lang holdbarhet er i seg selv et nødvendig utgangspunkt for ombruk og bærekraft. Ved å utvikle Steni Colour Reuse har Steni tatt steget enda lenger. Det er fasadeplater som direkte kan ombrukes på et nytt bygg etter at de har gjort sin tjeneste i et bygg. Dette er bærekraft i praksis.

– Vi ønsker å sende så lite materialer som mulig ut av kretsløpet og er derfor i gang med å industrialisere bærekraftig ombruk av fasadeplatene. Målet vårt er at 100 % av Steni Colour Reuse fasadeplater skal kunne ombrukes fra ett bygg til et annet. Enten ved at de benyttes direkte som de er, eller via oppgradering med ny lakk og farge dersom kunden ønsker det. Dette er vårt viktige bidrag til å redusere miljøbelastningen fra byggebransjen, sier Geir Olav Farstad, CEO i Steni AS, i en pressemelding.

Planlegg for ombruk

I byggebransjen har det blitt økt fokus på gjenbruk. Til nå har dette ofte betydd at byggematerialer blir brutt ned i enkeltbestanddeler – og at råstoffene deretter benyttes i andre produkter og sammenhenger. Det er en god måte å bli mer bærekraftige på. Men å ombruke materialene som de er, er en enda bedre løsning på verdens miljø- og råvareutfordringer. Og kravene til byggebransjen finnes allerede. Byggteknisk forskrift (TEK17) sier: «Det skal velges produkter som er egnet for ombruk og materialgjenvinning». Og alle større byggeiere i Norge har sluttet seg til Norsk Eiendoms og Grønn Byggallianses 10 strakstiltak i «Eiendomssektorens veikart mot 2050» hvor strakstiltak 7 lyder: «Planlegg for ombruk».

– Da er produkter som Steni Colour Reuse et godt valg og et stort steg i riktig retning. Etter 60 års brukserfaring, med 60 års funksjonsgaranti og en forventet levetid på over 100 år, er vi trygge på ombrukspotensialet som ligger i fasadeplatene fra Steni, sier Farstad.

Steni har også en plan for fremtiden, når fasadeplatene er ombrukt ikke skal brukes mer. De kan da brytes ned til små fragmenter og brukes som fyllstoff i nye fasadeplater, tak- og tunellmembraner, betongforsterkning, isolasjon eller andre byggematerialer.

Solide fasadeplater med egenskaper som tåler påkjenningen

– Vårt langsiktige mål er at bygningen ses på som et midlertidig oppholdssted for fasadeplatene våre. Dette krever kunnskap om byggemetoder, design og materialer. Men viktigst av alt for et ombruksprodukt er ekstremt lang varighet og tekniske kvaliteter som gjør det mulig å montere, demontere og installere produktet igjen og igjen, uten at det blir ødelagt i prosessen. Skal et ombruksprodukt inngå i en sirkulær økonomi, må produktet være designet for å tåle noen runder i sirkelen. Det vil si de må tåle å demonteres, transporteres og remonteres uten å ødelegges. Soliditeten og slagfastheten innebygget i våre fasadeplater sikrer at dette ikke er noe problem hos oss, sier Farstad.

Stenis fasadeplater er utviklet for å være ekstremt holdbare. Fasadeplatene er laget av solid og slagfast steinkompositt og krever ikke vedlikehold utenom eventuell vasking.

Fleksible løsninger med rom for kreativitet

Det er lett å tenke at en ordning med ombruk av standardiserte fasadeplater setter begrensninger for design av bygg, men slik er det ikke med Steni Colour Reuse. Formatene gir fleksibilitet til å endre design og monteringsretning fra et bygg til et annet med de samme platene. Steni Colour Reuse kommer i 12 ulike platestørrelser med standard boremønster – tilsvarende tankesettet bak Lego®. Platene kan monteres horisontalt, vertikalt og diagonalt. Kombinert med 80 standardfarger og 3 glansgrader får arkitekter og byggherrer et stort spillerom for å skape unike fasadeuttrykk.

Bildet: Steni Colour Reuse leveres i 12 ulike formater

Om Steni:

Steni AS er en norsk produsent av fasadeplater. Bedriften ligger i Larvik kommune og har siden etableringen i 1965 fokusert på å tilby fasadeløsninger som gir unike og varige arkitektoniske uttrykk – med svært høy kvalitet. Fasadeløsninger fra Steni gjør det mulig for arkitekter å designe bygg med unike uttrykk – som varer i generasjoner. Steni har siden oppstarten levert mer enn 50 millioner kvadratmeter fasadeplater til fornøyde kunder over hele verden.