Nyheter

Statsbygg har gitt Skanska oppdraget med å utvide Ullersmo fengsel

Bildet: Ullersmo fengsel ligger på Kløfta, Nord for Oslo. På bildet vises fengselet slik det ser ut i dag.

Kontrakten har en verdi på 324 millioner kroner og skal tilføre nye soningsplasser og aktivitetsbygg til Ullersmo fengsel. Prosjektet blir et samarbeid mellom Skanska Bygg og Skanska Husfabrikken og inngår i ordrereserven til Norden i første kvartal.

Som en del av arbeidet med å skape et flere fengselsplasser i Oslo-regionen skal Statsbygg i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet gjennomføre utvidelsen av Romerike fengsel, avdeling Ullersmo. Utvidelsen av Ullersmo og kontrakten med Skanska består av et nytt forlegningsbygg, et aktivitetsbygg og noe utenomhusarbeider. De nye fasilitetene skal etter planen innebærer økt kapasitet på netto 76 fengselsplasser. For å få plass til det nye forlegningsbygget skal to eksisterende bygg rives.

Samarbeid med Husfabrikken

For Skanska innebærer prosjektet et internt samarbeid mellom Skanska Bygg Øst og Skanska Husfabrikken, som produserer prefabrikkerte bygningsmoduler og bygningselementer.

– Vi er klare til å ta fatt på utvidelsen av Ullersmo og gleder oss til å samarbeide med Husfabrikken. Når vi jobber sammen trekker vi på styrken og kompetansen til hele Skanska. Ikke minst innebærer modulbasert bygging god logistikk og effektivitet. Fengselet skal være i drift under hele prosjektet. Det er et poeng at vi sparer belastning for de som er tilknyttet fengselet der vi kan, sier prosjektsjef i Skanska, Tom-Erik Øverby

Konserndirektør for Bygg i Skanska, Tor Arne Midtskogen trekker i tillegg til interne samarbeid frem viktigheten av godt samarbeid med byggherre:

Kompetanse og erfaring

– Nøkkelen til suksess ligger i samarbeid, og det er gledelig og se at vi har fått denne jobben blant annet med bakgrunn i kompetansen og erfaringen som Husfabrikken og Skanska Bygg leverer sammen. Utvidelsen av Ullersmo faller inn i rekken av flere jobber for Statsbygg over en lengre periode – det er vi svært glade for. Jeg ser frem til et givende samarbeid og et spennende prosjekt, som skal være med å øke kapasitet og skape bedre sonings- og arbeidsforhold for innsatte og ansatte, sier Midtskogen.

Kontrakten gjennomføres som en totalentreprise, og byggestart blir i første halvdel av 2023. Prosjektet ventes og ferdigstilt i fjerde kvartal av 2025.