Aktuelt

Statkraft blir medlem i buildingSMART Norge

Illustrasjonsbilde

Statkrafts ønsker å forbedre ytelsen og utvikle ny virksomhet gjennom integrert bruk av digital teknologi og smidige arbeidsmåter.

– Medlemskapet i buildingSMART Norge er en konkretisering av dette. Det å få en stor statseid aktør og kravstiller som Statkraft inn som aktivt medlem i buildingSMART Norge gir en viktig signaleffekt til bransjen. Åpne standarder og livsløpsperspektiv kommer til å stå sentralt i all infrastruktur i tiden framover, og Statkrafts engasjement på dette feltet er med å sikre at denne utviklingen skjer enda raskere, sier Alessia Bellini, nettverksansvarlig hos buildingSMART Norge, i en pressemelding. 
 
– Vi har gjort et stort internt arbeid for å utvikle strategien vår. Det arbeidet har vist at BIM er en lovende teknologi for å ta Statkraft inn i fremtiden. Markedet blir stadig mer modent, og foreløpige erfaringer indikerer at teknologien leverer i henhold til de ambisiøse løftene vi har gitt oss selv og kundene våre, sier Øyvind Enger som har ledet strategiprosjektet på vegne av Production & Industrial Ownership i Statkraft. 
 
Satsingen er et resultat av et strategiprosjekt som ble gjennomført i 2020, der et bredt sammensatt internt prosjektteam jobbet med å skape et fremtidsrettet konsept for BIM. De utarbeidet også en strategi- og implementeringsplan for hvordan selskapet skal nå målene. Prosjektteamet har samlet erfaring fra flere kilder, alt fra online kurs og forskningsartikler til seminarer og blogger, samt møter med eksterne selskaper og organisasjoner og interne workshops.  
 
– I vår BIM-strategi sier vi at Statkraft bør søke å bruke åpne BIM-formater som IFC i hele vår virksomhet. Det er derfor naturlig for oss å bli medlem i buildingSMART Norge for å følge utviklingen av disse formatene tett og delta i den faglige erfaringsutvekslingen som skjer på feltet, sier Susanne Vettin som er seniorrådgiver i Statkrafts Technical Documentation Center ved Glomfjord Services.  
 
Den nye BIM-strategien innebærer en langsiktig ambisjon for Statkraft, der det skal være stor tilpasning både i prosjektene og drift og vedlikehold av anleggene på tvers av alle forretningsenheter og på tvers av alle teknologier (vann, vind, solenergi osv.). Strategien for å nå målet består av tre faser, og hver fase inkluderer investeringer i organisasjon, teknologi og prosesser.