Anlegg

Statens vegvesen avslutter tunnelkontrakt med Skanska

Bildet: Det blir ingen anleggsstart for det planlagte arbeidet i Nappstraumtunnelen i 2024. Statens vegvesen

Statens vegvesen og Skanska klarte ikke å komme til enighet om en kontraktssum som var innenfor Vegvesenets rammer for oppgradering av Nappstraumtunnelen i Lofoten.

Våren 2023 tildelte Statens vegvesen en totalentreprisekontrakt med samspill til Skanska AS, for tunneloppgraderingsprosjektet E10 Nappstraumtunnelen i Lofoten.

Planlagt prosjektstart august 2024

Etter tildeling av kontrakt, startet Skanska og Vegvesenet med forberedende arbeider og prosjektering. Målet for anleggsstart ble satt til ca. 15. august 2024, for å unngå stenging av tunnelen i den travleste turistsesongen. Det planlagte arbeidet skulle foregå på kvelds- og nattestid, med stengt tunnel og faste tidspunkt for gjennomslipp. Slik blir det altså ikke.

Ingen enighet om kontraktssum

Statens vegvesen mottok to tilbud fra Skanska, det første i november 2023 og det andre i januar 2024. Begge tilbudene fra Skanska var over rammen til Statens vegvesen. Den 21. februar 2024 ble det avholdt et møte mellom Skanska og Statens vegvesen i Tromsø, for å diskutere og se på muligheten for å komme frem til en omforent kontraktssum.

– Partene ser at samspillet mellom Statens vegvesen og Skanska AS ikke vil lede frem til en kontraktssum som etter byggherrens oppfattelse er innenfor byggherrens rammer. På bakgrunn av dette er vi enig om at kontrakten avsluttes, sier prosjektsjef i Statens vegvesen, Jøran Heimdal.

Vil medføre forsinkelser

Det var planlagt fysisk oppstart i august 2024. Vegvesenet planlegger nå ny utlysning av konkurransen sommeren 2024, og fysisk byggestart første kvartal 2025.

logo
Bjørn Laberg