Nyheter

Startskudd for nytt miljøprosjekt på Fornebu

Bildet: Salget av de første boligene på Nansenløkka starter i midten av juni. Illustrasjon: Rift

OBOS har inngått avtale med Skanska om å bygge 195 av totalt 600 boliger i det nye prosjektet Nansenløkka på Fornebu. Kontrakten har en verdi på 961 millioner kroner.

Rundt 20 prosent av boligene skal tilbys med de nye løsningene OBOS Bostart og OBOS Deleie som gjør det lettere for flere å komme seg inn på boligmarkedet på Fornebu.

Skanska skal bygge de to første kvartalene i det nye prosjektet som ligger sentralt mellom Nansenparken og kjøpesenteret Fornebu S. Her kommer også et av stoppestedene på den planlagte Fornebubanen. Salgsstart for de første boligene er 16. juni, og det planlegges for at de første beboerne kan flytte inn høsten 2023.

– Nansenløkka er nok et prosjekt i den langsiktige avtalen mellom OBOS og Skanska på Fornebu. Vi ser frem til å fortsette og videreutvikle det gode samarbeidet gjennom dette prosjektet og kommende prosjekter på Fornebu, sier konserndirektør for byggvirksomheten i Skanska, Tor Arne Midtskogen, i en pressemelding.

Satser på nye boligløsninger

I første salgstrinn tilbys 20 prosent av boligene med nye boligkjøpsmodeller: Med OBOS Bostart kjøper du en boligen til en lavere pris enn ordinær markedspris, mot at OBOS kan kjøpe den tilbake den dagen du vil selge. OBOS Deleie innebærer at du kjøper minst halve boligen og leier resten av OBOS. Deretter kan en velge å kjøpe seg opp, og til slutt eie hele boligen alene. Dette er ordninger som gjør det mulig for flere å kjøpe bolig på Fornebu, med mål om å skape et enda større mangfold blant beboerne. Satsningen på nye boligkjøpsmodeller skal styrkes ytterligere etter hvert som flere boliger legges ut for salg.

OBOS trapper opp satsingen på nye boligkjøpsmodeller og har som ambisjon å tilby 1000 slike boliger hvert år i Oslo-området og andre pressområder.

– Dette er en stor milepæl. Endelig kan vi komme i gang med de neste store utbyggingene på Fornebu hvor OBOS til sammen skal bygge rundt 7000 boliger de neste årene. Det er stor interesse fra OBOS-medlemmene for å kjøpe boliger her, og bare til dette prosjektet har nå nesten 2500 meldt sin interesse, sier Kristine Tveitnes Seip, administrerende direktør for OBOS Fornebu.

Høye miljøambisjoner

Nansenløkka er OBOS sitt første FutureBuilt-prosjekt. Det betyr høye miljøambisjoner med et overordnet mål om å redusere klimagassutslippene med mellom 30 og 50 prosent.

Det skal gjennomføres fem ulike forbildeprosjekter på hele feltet, hvor det i de to første kvartalene skal bygges 150 leiligheter med nær nullenergi- standard.

Det arkitektoniske uttrykket blir variert, og materialbruken vil være tilpasset omgivelsene, med utstrakt bruk av teglstein og tre. Prosjektet er utviklet i samarbeid med Dyrvik Arkitekter og Transborder Studio.

– Vi tar miljøhensyn under hele byggeperioden, og legger til rette for grønn mobilitet med blant annet bil- og sykkeldeling. På Nansenløkka skal det være lettere å leve et miljøvennlig liv. Byggene skal være energieffektive og ha smarthusteknologi, deleløsninger som felleslokaler og urbant landbruk, sier Tveitnes Seip.

Skanska har deltatt i utviklingen av prosjektet sammen med OBOS siden oppstarten i 2017. Blant annet har prosjektet hatt god nytte av spisskompetansen til Skanska Teknikk og avdelingen for klima, miljø og bygningsfysikk, for å realisere FutureBuilt-avtalen og de høye miljøambisjonene.