Aktuelt

Starter bruarbeidet i Helgøysundet

Bildet: De 17 pelene er fordelt i fem pelegrupper i fem akser. Avstanden mellom aksene er ca. 47 meter (spennvidde). Lengden på pelene varierer fra 11,1 meter til 44,2 meter alt etter avstand til sjøbunn.

Nå starter for alvor arbeidet med å bygge Helgøy bru. Fra 12. april og ett år framover er Helgøysundet stengt.

Arbeidet med å gi Helgøy fastlandsforbindelse går inn i en ny fase.

– Vi har delt arbeidet i sjø i faser, den første fasen starter mandag. Da starter fundamenteringsarbeidet. Den nye brua blir fundamentert på 17 støypte stålrørspeler. En stor lekter med pelerigg blir brukt til dette arbeidet, sier prosjektleder Åsbjørn Søyland i Rogaland fylkeskommune, i en pressemelding.

Bildet: En lekter med pelerigg blir brukt i fundamenteringarbeidet.

Dette arbeidet varer til langt ut i juni, og i denne perioden er Helgøysundet helt stengt. Stengingen er skiltet.

Helgøy bru består av prefabrikkerte element i lengder som i hovedsak tilsvarer spennvidden, cirka 47 meter. En flytekran monterer elementene på toppen av stålrørpelene. Dette arbeidet pågår fra november i år til april 2022, da skal Helgøy være landfast.

Dette er prosjektet fylkesvei 635 Helgøy-Mosnes:

• Helgøy bru blir 270 meter lang og fire meter bred. Totalt er prosjektet 1880 meter vei med et kjørefelt og møteplasser.

• Et totalentreprise-prosjekt (som betyr at entreprenør prosjekterer og bygger) med en kostnadsramme på 72 millioner kroner.

• Hovedentreprenør er Vassbakk & Stol og Skanska prosjekterer og bygger bru over Helgøysundet