Aktuelt

Sopra Steria nytt medlem i buildingSMART Norge

Illustrasjonsbilde. Foto: Sopra Steria

Sopra Steria er blitt medlem i organisasjonen buildingSMART Norge, som jobber for å utvikle åpne standarder for digitalisering av bygg og anlegg.

– Vi er en driver innen digitalisering, med fokus på å være først ute med bruk av ny teknologi. I tillegg er vi en viktig rådgiver for våre kunder. Derfor ser vi frem til alle synergieffektene ved å være med i et nettverk som buildingSMART, og ser frem til å bidra i buildingSMART med vår kompetanse og til å oppdage nye muligheter som medlem, sier Ann-Kristin Skarbøvig, direktør for forretningsutvikling innen transportsektoren i Sopra Steria.

– Det er spennende og viktig for hele næringen at Sopra Steria, et av Europas største konsulentselskap innen digitalisering, blir aktivt medlem i buildingSMART Norge. Åpne standarder for livsløpet er sentralt i bygg, samferdsel og infrastruktur, og Sopra Sterias sterke engasjement på feltet vil muliggjøre raskere utvikling på feltet, sier Alessia Bellini, nettverksansvarlig hos buildingSMART Norge. 

Sopra Steria vant buildingSMART Hackathon med sin digitale tvilling av E39 Bjørnafjorden i 2019, og skal også utvikle Bjørnafjorden Open Live Center for Statens vegvesen. De satser internasjonal innen transportsektoren, og er blant annet med i utviklingen av en digital tvilling av Singapore by.

– Sopra Steria har internasjonal satsning på samferdsel og transport, vi ser at standardisering er essensielt for digitalisering i sektoren og ser derfor stor verdi i å delta i buildingSMART Norge, sier Ann-Kristin Skarbøvig, Director of Transport Sector i Sopra Steria.

Om Sopra Steria: 
Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, og har de siste fire årene blitt rangert som Norges beste arbeidsplass. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med å ta digitalt lederskap. Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. Sopra Steria har 46 000 medarbeidere i 25 land, og hadde en omsetning på € 4,4 milliarder i 2019. I Norge sørget over 2000 medarbeidere for en årlig omsetning på 2,7 milliarder kroner (2019).

Om buildingSMART Norge:
buildingSMART Norge er en nøytral arena for innovasjon og digitalisering av bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen. De jobber med mål om å muliggjøre fri flyt av informasjon i livsløpet av et byggverk og effektiv samhandling mellom aktører. Det handler om løsninger basert på åpne standarder – for en brukerstyrt utvikling i fri konkurranse. buildingSMART er en medlemsbasert organisasjon som per i dag har om lag 140 medlemsbedrifter i Norge.