Aktuelt

Solidgruppen med solide tall for 2020

- Utsiktene for 2021 ser også veldig bra ut med tre nye prosjekter under bygging, Rådalsåsen på Rolvsøy, Verkstoppen i Moss (bildet) og Oredalstunet i Fredrikstad, sier Kim Johansen, daglig leder Solid Prosjekt.

Solidgruppen kan nok en gang vise til solide tall. Regnskapet for 2020 viser en omsetning på 870,7 millioner kroner, og en EBITDA på 64,5 millioner kroner

– Vi er meget fornøyde med resultatene, og alt arbeid som er lagt ned internt med å få tilbake god kontroll og styring i alle våre prosjekter, sier konsernsjef Terje Lyngaas i en pressemelding.

Solid Entreprenør
Solid Entreprenør, gruppen største selskap, har vært gjennom en tøff periode de siste 2 -3 årene med et prosjekt i Oslo hvor man har tapt store summer. Prosjektet ble overlevert byggherren i 2019, og for 2020 viser igjen selskapet gode tall med en omsetning på 740,6 millioner og en EBITDA på 37,1 millioner. 
– Solid Entreprenør har lært masse av dette ene prosjektet i Oslo, og har som en konsekvens av det jobbet svært målrettet med forbedringer. Vi har definert noen tydelige fokusområdet, og vi har klare KPI’er som vi måler alle prosjekter på. Dette betyr at vi nå har bedre kvalitet i våre kalkyler, at vi klarer å nå våre timemål, og at vi jobber svært målrettet med innkjøp. Vårt mantra er at «Vi skal styret mot et mål, og ikke la tallene hende oss». Vi har også innført et helt nytt system ifht risiko og muligheter, og jobber nå med å innføre et nytt styringssystem for å dokumentere alle våre rutiner og prosesser enda bedre. Alt dette ser vi effekten av i 2020 regnskapet, og prognosene for 2021 ser også svært bra ut, sier Lasse Johansen, daglig leder Solid Entreprenør.

Solid Prosjekt
Solid Prosjekt med datterselskaper, gruppens boligutvikler, leverte også i 2020 et meget godt resultat med en omsetning på 215.9 mill og et årsresultat på kr 32.5 millioner.  
– Vi overleverte tre større prosjekter i 2020, Perlebukta på Rosnes i Moss, Sonjas Hage i Høvik og Elveveien i Jessheim. Alle disse prosjektene leverte veldig bra, med fornøyde kunder og gode resultater. Utsiktene for 2021 ser også veldig bra ut med tre nye prosjekter under bygging, Rådalsåsen på Rolvsøy, Verkstoppen i Moss og Oredalstunet i Fredrikstad.  Samtidig jobbes det med flere andre, spennende prosjekter både i vårt område og innover mot Oslo, sier Kim Johansen, daglig leder Solid Prosjekt.

Nipas inn i Solid Gruppen
På slutten av 2020 kjøpte også Solid Gruppen seg opp i Nipas, som fra og med 1. desember 2020 inngår i gruppen. Dette selskapet leverte også et knallår i 2020 med 148 mill i omsetning og EBITDA på 2,1 millioner. 
– Nipas har vært igjennom en tøff snuoperasjon, og prognosene for 2021 ser meget bra ut med videre vekst på ca 50%, og med en ytterligere forbedring av resultatene. Fundamentet er lagt og Nipas er godt rustet for den planlagte, fremtidig vekst, sier Terje Lyngaas.

Trenger opp mot 20 nye ansatte
Solid søker nå etter flere medarbeidere. På Solid Entreprenør sitt hovedkontor på Rolvsøy er det etablert en ny prosjektsjef, og Solid trenger cirka 10 nye medarbeidere til å bygge opp denne avdelingen. I tillegg vokser Solid Entreprenør i Oslo, og søker etter 4-5 nye medarbeidere til regionskontoret på Lillestrøm. Også Solid Prosjekt ser etter prosjektutviklere i Oslo, og Nipas søker etter flere prosjektteam. Samlet sett er det snakk om opptil 20 nye ansatte i løpet av dette året.